Maria Gabriele Wosien

https://www.findhorn.org/people/page/15/

Maria Gabriele Wosien – nauczycielka tańca sakralnego, choreografka, pisarka. Doktoryzowała się w dziedzinie rosyjskiej muzyki ludowej. Opierając się na studiach nad świętymi tradycjami Wschodu i Zachodu, opracowała w swoich licznych choreografiach własne podejście i cykle tematyczne, ze szczególnym naciskiem na religijne i rytualne pochodzenie europejskich tańców ludowych. Swoje choreografie opiera na tradycyjnych archetypach ruchu, dla których stosuje muzykę sakralną, klasyczną i folkową. Zyskała międzynarodową reputację dzięki kursom szkoleniowym, rozmowom i seminariom, a także poprzez swoje publikacje w kilku językach. We współpracy z ojcem, tancerzem baletowym i choreografem Bernhardem Wosienem opracowała święty taniec.

ZAPISZ SIĘ