Zarys astrologii urodzeniowej

  • nakład wyczerpany
  • ISBN: 83-900778-6-8;
  • Cena katalogowa: 28.50 zł;
  • Ilość stron: 240;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 1998;
  • Nr wydania: III;
Janusz Nawrocki
NW-Mariusz Golak
0
1

Podstawowy podręcznik praktycznej astrologii, umożliwiający naukę od podstaw dla każdego, napisana przez nestora współczesnej astrologii niemieckiej. Szczegółowo omówiono tu sposób obliczenia horoskopu urodzeniowego (zawiera komplet tabel).

Fragment: Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny rzeczy. Czym jest astrologia? Często słyszy się pytanie: Czy wierzy Pan w astrologię? Najczęściej już wtedy powstaje nieporozumienie. Kto tak pyta, chciałby wiedzieć, czy dana osoba wierzy, że gwiazdy decydują o naszym losie. Na takie pytanie nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. My, ludzie XX wieku niesłusznie uważamy się za najwyżej rozwiniętą generację. Ślepa wiara w postęp zbyt chętnie odwołuje się do lotów na Księżyc i temu podobnych wielkich wyczynów, pomija jednakże kwestię, czy ludzie naszego czasu potrafią żyć pełniej niż, ci w tamtych czasach. Częścią ceny, jaką musimy płacić za rozwój cywilizacji – której teraz już z pewnością nikt nie byłby w stanie się wyrzec, mimo że niektóre z jej dobrodziejstw bywają czasami wątpliwe – jest odejście od natury i od naturalnego sposobu życia. Być może naszej, wyrosłej pod neonowymi światłami wielkich miast, młodzieży ciężko przyjdzie wyobrazić sobie, że dawno kiedyś życie ludzi niezwykle silnie związane było z rozgwieżdżonym niebem i że ruchy gwiazd na firmamencie potrafiły zajmować ludzi jak żadne inne zjawisko przyrodnicze. Szczęście i nieszczęście w gwiazdach Szczęście i nieszczęście wydają się być parą przeciwieństw, pojęciami wza-jemnie się wykluczającymi. Jednak chyba dopiero w nieszczęściu można oce-nić, jakie znaczenie ma szczęście. Nad tym, czym jest ono naprawdę, filozofowie i inne mądre głowy spierają się już od niepamiętnych czasów. Jak świat długi i szeroki ludzie uważają wygraną w totolotku, wielki spadek czy nieoczekiwanie duży podarunek za szczęście. Zawód i powołanie Pragnę pokazać Państwu na przykładzie, jak rozległe powinny być rozważania, jeśli chce się w horoskopii znaleźć informacje{wyjaśnienia} dotyczące wybranej dziedziny życia. Jednocześnie chciałbym przez to dać do zrozumienia, że astrologia amatorska, orzekająca{wyrokująca} tylko na podstawie pozycji Słońca, musi w tym miejscu całkowicie zawodzić, ba, że jej stwierdzenia szkodzą tylko astrologii jako takiej. Wspaniale jest, gdy praca nie jest odbierana jako ciężar ale jako działanie sensowne i celowe, pozwalające, tak jak hobby, zapomnieć o mijającym czasie i niosące{dające} pełne zadowolenie. Praca zawodowa może sprawiać radość tylko wtedy, gdy odpowiada indywidualnym predyspozycjom i stwarza możliwości dla rozwinięcia własnych upodobań. Znamy na pewno lekarza, sędziego, pedagoga, opiekunkę społeczną czy artystę, pielęgniarkę czy jakiegoś rzemieślnika, którzy rozumieją swój zawód jako powołanie. Miłość i małżeństwo Jeśli wielka miłość okazuje się być pomyłką, gdy małżeństwo przeżywa kryzys lub też pożycie między kobietą a mężczyzną – z jakichkolwiek bądź powodów – staje się tak trudne, że partnerzy zaczynają myśleć o rozwodzie, mówi się często: Winny jest ten drugi. Ten, kto myśli w ten sposób, zapomina, że związek miłosny nie różni się zupełnie od innych związków partnerskich przynajmniej pod jednym względem. Każdy partner z osobna może być człowiekiem pełnym zalet {i wartości}, ale między obojgiem z nich nie ma prawdopodobnie niezbędnej zgodności, pod którą rozumieć można harmonię lub dopełnianie się, albo też jednemu z partnerów z zasady brak jest pewnych kwalifikacji małżeńskich. Tak, jak istnieją uzdolnienia muzyczne czy talent do nauki języków obcych, tak, jak z kosmogramu można astrologicznie wnioskować o zdolności do bycia szczęśliwym, tak też da się z niego przewidzieć kwalifikacje małżeńskie. Podstawowy podręcznik praktycznej astrologii napisany przez nestora współczesnej astrologii niemieckiej. Szczegółowo omówiono tu sposób obliczenia horoskopu urodzeniowego oraz podstawowe reguły jego interpretacji. Zawiera komplet tabel umożliwiających samodzielne wykreślenie horoskopu oraz elementarne informacje na temat innych technik astrologicznych (tranzyty, dyrekcje, horoskopy porównawcze). Książka poprzedzona przedmową Leszka Weresa.

  • nakład wyczerpany
ZAPISZ SIĘ