Barbara Janina Łukowiak

Barbara Janina Łukowiak – autorka Programów: USM („Urzeczywistnij Swoje Marzenia – 40 Dni Dostrojenia do Źródła i do Dobrobytu Wszechświata”), oraz OSB (Odblokuj Swoje Bogactwo). Jest Trenerem Rozwoju Osobistego, Psychologiem Zarządzania, Coachem Quantum Energy TransformationTM, pisarką, autorką między innymi poradników: „Kreatywne odchudzanie” oraz redaktorką.

ZAPISZ SIĘ