dr Alejandro Chaoul

Dr Alejandro Chaoul jest adiunktem oraz dyrektorem ds. Edukacji Programu Medycyny Integracyjnej w MD Anderson Cancer Center, jednostce Uniwersytetu Teksańskiego, gdzie prowadzi badania mające na celu ocenę skuteczności praktyk wywodzących się z jogi tybetańskiej. Stosuje również techniki terapeutyczne dla ciała i umysłu u pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe oraz ich opiekunów. Jest również starszym instruktorem Akademii Trzech Bram, międzynarodowej organizacji założonej przez Tenzina Wangyala Rinpoche, a stawiającej sobie za cel przekształcanie ludzkiego życia poprzez medytację.

Uczeń, który przerósł mistrzów

Alejandro na badania tradycji tybetańskich poświęcił ponad dwadzieścia lat, studiując pod kierunkiem takich nauczycieli jak Jego Świątobliwość Lungtok Tenpai Nyima, Yongdzin Tenzin Namdak i Tenzin Wangyal Rinpoche. Ukończył siedmioletni cykl szkoleniowy w Ligmincha Institute, uzyskał również stopień doktora w dziedzinie religii Tybetu na Rice University. W Ligmincha International piastuje funkcję dyrektora ds. badań, nauczając jednocześnie medytacji i prowadząc warsztaty jogi tybetańskiej w USA, Ameryce Łacińskiej oraz Europie. Jest dyrektorem, a zarazem członkiem i założycielem Mind, Body, Spirit Institute przy The Jung Centre of Houston. Został również członkiem Mind & Life Institute.

ZAPISZ SIĘ