dr Christine Mann

Dr Christine Mann jest córką fizyka Wernera Heisenberga. Wcześnie zajęła się związkami między fizyką a teologią. Po kilku semestrach studiów teologicznych w Tybindze i Heidelbergu przeszła na studia pedagogiczne i psychologiczne, by ostatecznie otworzyć szkolną praktykę psychologiczną.

ZAPISZ SIĘ