dr Matthew Immergut

https://www.purchase.edu/live/news/1065-sociology-professor-matthew-immergut-co-writes

Dr Matthew Immergut jest profesorem nadzwyczajnym socjologii w Purchase College, SUNY. Jego obszary zainteresowań i badań obejmują nowe ruchy religijne, autorytet charyzmatyczny, skrzyżowanie teorii społecznej i filozofii buddyjskiej, a także praktyki kontemplacyjne w salach uniwersyteckich. To wieloletni i pełen pasji medytujący, oddany uczeń Culadasy.

ZAPISZ SIĘ