Gian Kumar

https://www.giankumar.com/

Gian Kumar przyszedł na świat w tradycyjnej rodzinie hinduskiej w Birmie (obecnie Mjanma). Od dziecięcych lat zauważał paradoksy, które starał się zrozumieć. Wykształcenie zdobył w chrześcijańskiej szkole z internatem, gdzie panowały ścisłe praktyki religijne, całkowicie sprzeczne z hinduskimi tradycjami i zwyczajami, z którymi stykał się w domu podczas wakacji. Pomieszanie i dogmaty, leżące u podstaw religii, popchnęły go, myśliciela z natury, ku spirytualizmowi. Za pośrednictwem swych książek pragnie dzielić się wiedzą płynącą z własnych doświadczeń. Mieszka z rodziną w Nowym Delhi.

ZAPISZ SIĘ