Leonard Scheff

https://www.amazon.com/Leonard-Scheff/e/B003ANNUR4?ref_=dbs_p_pbk_r00_abau_000000

Leonard Scheff, prawnik i praktykujący buddysta, który przez ostatnie piętnaście lat prowadził seminaria na temat radzenia sobie z gniewem.

ZAPISZ SIĘ