Otmar Jenner

https://www.youtube.com/user/OtmarJenner

Otmar Jenner – autor, muzyk i dziennikarz, który po przeżyciu doświadczenia bliskiego śmierci, przypomniał sobie o duchowych mocach, które odczuwał we wczesnej młodości. Dzięki temu zaczął leczyć i nauczać jako duchowy uzdrowiciel. Założył Centrum Energetycznego Uzdrawiania w Berlinie, gdzie obecnie praktykuje swoją medycynę duchową. Był również korespondentem wojennym.

ZAPISZ SIĘ