Robin Sieger

https://www.speakersassociates.com/speaker/robin-sieger

Robin Sieger – znany mówca, który pracował z najlepszymi korporacjami świata. Swoją karierę oparł na przekonaniu, że sukces jest czymś, co ludzie mogą stworzyć dla siebie, a nie tylko kwestią szczęścia. Wyznając przekonanie, że „Ludzie sukcesu i organizacje nie odnoszą sukcesów z uwagi na sposób, w jaki pracują, ale przez sposób, w jaki myślą”, przekształcił kulturę organizacyjną i wzmocnił przywództwo, strategię i kreatywność w ramach organizacji, z którymi współpracował.

ZAPISZ SIĘ