Sharon Anne Klingler

Sharon Anne Klingler – jest medium i mówcą, specjalizuje się w kontaktach duchowych i reinkarnacji. Znana na całym świecie jako wykładowca rozwoju osobistego. Od ponad 25 lat inspiruje ludzi do świadomego postrzegania swojej duchowości i przekazuje cenne rady, które umożliwiają skuteczne praktyki duchowe. Prowadzi domowe seminarium dla osób, które poszukują duchowej drogi. Jej artykuły i recenzje były publikowane w takich pismach, jak Daily Express, Now Magazine czy Creations Magazine.

ZAPISZ SIĘ