Ewa Sienkiewicz-Hippler

Ewa Sienkiewicz-Hippler – ukończyła w 1994 roku studia psychologiczne na UAM w Poznaniu. Pracę magisterską, a także doktorską poświęciła marzeniom sennym. Obecnie pogłębia swoją wiedzę na temat ludzkiej psyche w Psychologisches Privat Instytut fur Systemische Terapie und Beratung w Hamburgu. Od kilku lat jest również członkiem Association for the Study of Dreams. Autorka kilkunastu artykułów.

ZAPISZ SIĘ