Tadeusz Sic

Tadeusz Sic – mieszkając w Moskwie miał możliwość studiować niezwykłą naukę – Kosmoenergetykę. Otrzymał tytuł Magistra Kosmoenergetyki i w Polsce, jako pierwszy z takim wykształceniem, przekazywał ludziom olbrzymią wiedzą na ten temat. Tadeusz poświęcił swoje życie tej nowej dziedzinie nauki, która bazuje na informacji o Człowieku i Kosmosie, o Ziemi i wszystkich istniejących Światach. Kosmoenergetyka jest cząsteczką wiedzy Agni Jogi, która otwiera Wielkie Tajemnice KOSMOSU. Wraz z żoną był autorem książki Kosmoenergetyka. Jest to poradnik, uczący korzystania z energii Kosmosu w różnych sytuacjach życiowych.

ZAPISZ SIĘ