Tarot a psychologia - Okładka książki

Tarot a psychologia

  • nakład wyczerpany
  • ISBN: 83-86737-85-9;
  • Cena katalogowa: 28.60 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 1999;
  • Nr wydania: I;
Janusz Nawrocki
NW-Mariusz Golak
0
1

Książka ujawnia możliwości wniknięcia, dzięki kartom Tarota, w głębię ludzkiej psychiki oraz podaje sposoby pracy nad urazami, kompleksami i problemami natury psychicznej. Wyjątkowa pozycja łącząca klasyczną sychologię z wiedzą uznawaną za paranormalną.

Podziękowania 9
Wstęp….. 11
1. Psychologia jako nauka o człowieku….. 15
2. Psychologiczne znaczenia archetypów Tarota….. 25
2.1. Głupiec….. 26
2.2. Mag….. 34
2.3. Najwyższa Kapłanka ….. 42
2.4. Cesarzowa ….. 52
2.5. Cesarz….. 62
2.6. Arcykapłan….. 71
2.7. Kochankowie….. 81
2.8. Rydwan….. 92
2.9. Sprawiedliwość….. 102
2.10. Eremita….. 113
2.11. Koło Fortuny….. 124
2.12. Moc….. 134
2.13. Wisielec….. 143
2.14. Śmierć….. 153
2.15. Równowaga ….. 165
2.16. Diabeł….. 174
2.17. Wieża Boga….. 185
2.18. Gwiazda….. 195
2.19. Księżyc….. 206
2.20. Słońce….. 214
2.21. Sąd Boży….. 225
2.22. Świat….. 237
3. Portret Psychologiczny….. 247
3.1. Sposób obliczania….. 247
3.2. Sposób interpretacji….. 256
4. Rozkłady do diagnozy i analizy psychologicznej….. 263
Aneksy…..
1. Lista przyjemnych czynności….. 263
2. Lista cech charakteru….. 264
3. Lista uczuć ….. 267
Słowniczek terminów i pojęć….. 269
Bibliografia ….. 271

Gdzieś poza strachem i osądzaniem jest wspólne miejsce, gdzie możemy się spotkać.
(myśl z filozofii sufich)

Książka ta ukaże się na przełomie tysiącleci, a więc przyszedł czas, kiedy będziemy musieli zamknąć pewien etap historii ludzkości i, miejmy nadzieję, rozpocząć nowy. Za nami wiele setek lat zapisywanych w annałach Wszechświata przez Ziemian. Nie jest aspiracją tej książki podawać zarysu historycznego tych dziejów, ale warto wspomnieć, że wiek XVII przyniósł ekspansję terytorialną, odkrywanie nieznanych ziem i zasiedlanie ich siłą przez białą rasę, wiek XVIII to ekspansja materialna, wykorzystywanie podbitych terytoriów przez prowadzenie na nich rabunkowej gospodarki, dalej wiek XIX, czyli ekspansja tak zwanej cywilizacji technicznej i podejścia do ludzi, jak do taniej siły roboczej i wreszcie wiek XX, jedna z najczarniejszych kart w historii naszego gatunku ? czas wojny, śmierci oraz pogardy. Poznaliśmy wszystko ? swoją planetę, kosmos, dzięki środkom masowego przekazu wiemy, co dzieje się o tysiące kilometrów od miejsca naszego zamieszkania, ale nie wiemy, co dzieje się u najbliższego sąsiada i w naszym wnętrzu. Jesteśmy samotni, zagubieni, często załamani i bezradni. Oderwaliśmy się od natury, nie potrafimy żyć w zgodzie z jej rytmami, zatruwamy siebie i swoje otoczenie, a nasze rządy dalej prześcigają się w wymyślaniu wciąż nowych sposobów zabijania. Jedyna terra incognita jaka pozostała to ludzka psychika ? wciąż zaskakująca, niezbadana, z nie do końca ujawnionym potencjałem i możliwościami. Głęboko wierzę, że nadchodzący XXI wiek będzie czasem ekspansji właśnie w dziedzinie badań nad ludzkim wnętrzem. Mam nadzieję, inaczej zresztą nie pisałabym swoich książek, że psychologia zostanie ogłoszona królową nauk, a wszelkie jej odmiany, zarówno te konwencjonalne, jak i mniej tradycyjne, zostaną uznane za najważniejszą dziedzinę badań naukowych.
Wiele osób odrzuca wszelkie niekonwencjonalne metody poznawania i badania ludzkiej psychiki i nie mam zamiaru ich do takich metod przekonywać. Pozwolę sobie jedynie wyrazić pogląd, że zanim coś się odrzuci, to moim zdaniem, należy się z tym zapoznać. Dla mnie, po latach praktyki tarocistki, najważniejsze jest jedno ? metody niekonwencjonalne działają, pomagają ludziom i to czasami wręcz lepiej, niż te tradycyjne, a to mi wystarcza. Nie raz i nie dwa zdarzało mi się pomagać tym, którzy nie zdołali uzyskać pomocy u konwencjonalnych psychologów. Natomiast połączenie psychologii tradycyjnej i paranormalnej przynosi doskonałe rezultaty i dlatego jestem bardzo zadowolona z tego, że w czasie studiów miałam możliwość zgłębiać zarówno psychologię, jak i podstawy psychiatrii.
Książka ta jest swego rodzaju poradnikiem zaadresowanym do szerszej grupy odbiorców, niż poprzednie pozycje mojego autorstwa, ponieważ mogą z niej skorzystać nie tylko osoby zawodowo parające się Tarotem, ale również kompletni laicy w tej dziedzinie, jeśli chcą pracować nad sobą, poznać siebie, samodzielnie rozwiązać pewne problemy, które im dokuczają lub znaleźć wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Do tego celu potrzebna im będzie wyłącznie ta książka i talia kart Tarota. Zresztą ta ostatnia nie jest nawet niezbędna. Można wyciąć z brystolu 22 prostokąciki, napisać na nich nazwy Wielkich Arkanów i z nimi pracować. Oczywiście taka, samodzielnie sporządzona, talia absolutnie nie nadaje się do wróżenia, ale wystarczy do wszelkich działań mających na celu autoanalizę.
Wydawałoby się, że każdy siebie zna, ale ile jest w nas blokad, zahamowań, kompleksów i urazów, to aż trudno sobie wyobrazić. W dodatku większość z nich tkwi w podświadomości i trudno je stamtąd wydobyć, a karty Tarota poprzez swoją symbolikę (a nie znaczenie prognostyczne, wróżebne) doskonale się do tego nadają. Nikogo nie dziwi, że tradycyjny psycholog każe swoim pacjentom wypełniać pewne testy, a zamieszczanie pseudopsychologicznych testów w popularnych czasopismach wręcz zwiększa ich nakład. Karty Tarota są również rodzajem testu psychologicznego i dlatego dobry interpretator może na ich podstawie dokonać precyzyjnej analizy osobowości klienta, jego predyspozycji zawodowych, talentów, uzdolnień, ale też i kompleksów, urazów i blokad oraz wskazać metody pracy z nimi, jak i dróg wyjścia. Dlatego, jeśli masz poważne problemy ze sobą lub swoim życiem, to doradzam, byś poszedł Czytelniku do kogoś, kto zajmuje się zawodowo pomaganiem w takich sytuacjach, do terapeuty, psychologa, tarocisty czy astrologa, ale jeśli czujesz, że w Twoim życiu wystarczy coś zmienić, dokładniej poznać przyczyny kłopotów, jeśli chcesz lepiej poznać siebie, ujawnić drzemiący w Tobie potencjał i rozwinąć się ? możesz robić to sam i dlatego zapraszam do wspólnej pracy.

1. Psychologia jako nauka o człowieku

Różnice nie są problemem: w nich tkwią rozwiązania.
Miriam MacGillis

Początkowo psychologia wchodziła w zakres nauk filozoficznych i jako taka swój początek może datować na czasy starożytnych filozofów greckich, głównie Platona i Arystotelesa. Natomiast jako odrębna dyscyplina naukowa istnieje bardzo krótko ? niewiele ponad sto lat. Jako moment jej wyodrębnienia się z innych nauk zwykło przyjmować się rok 1879, kiedy to W. Wundt otworzył w Lipsku pierwsze laboratorium psychologiczne.
Samo słowo psychologia pochodzi z języka greckiego, w którym termin ?psyche? oznacza ?duszę? lub ?umysł?, zaś ?logos? można przetłumaczyć jako ?wiedzę? lub ?naukę?, czyli całą nazwę najtrafniej można ująć jako ?naukę o umyśle i duszy?.
Chcąc mówić o psychologii naukowej, nie wolno pominąć zagadnienia tak zwanych szkół psychologicznych. Termin ten oznacza grupę psychologów, którzy podzielają pewne poglądy zarówno związane z zasadniczą treścią tej nauki, jak i z stosowanymi metodami badawczymi. Omówmy teraz główne szkoły w psychologii.

  • nakład wyczerpany
ZAPISZ SIĘ