Anusha Wijeyakumar

https://www.hoag.org/education-resources/corporate-wellness/meet-the-speaker/

Anusha Wijeyakumar – uzyskała tytuł licencjata, magistra, kwalifikacje Certified Professional Life Coach, nauczycielki jogi E-RYT oraz medytacji. Pracuje jako doradca i ekspert medycyny integracyjnej w największym szpitalu w Stanach Zjednoczonych – Hoag wdrażając praktyki uważności i medytacji w programach zdrowia psychicznego matek, w programach profilaktyki raka piersi i jajnika oraz walki z rakiem piersi.

ZAPISZ SIĘ