dr Konstantin Korotkov

https://www.bio-well.com/gb/company/about_korotkov.html

Konstantin G. Korotkov – doktor nauk ścisłych, profesor wydziału mechaniki i optyki na Uniwersytecie Technologii Informacyjnych w Petersburgu, wiodący badacz Instytutu Badań Kultury Fizycznej i Sportu w Petersburgu, prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Bioelektrografii Medycznej i Stosowanej, autor ponad 400 artykułów naukowych i 10 książek przetłumaczonych na wiele języków europejskich.

ZAPISZ SIĘ