dr Ulrich Ott

dr Ulrich Ott – jest z wykształcenia psychologiem i od ponad dziesięciu lat prowadzi badania na temat odmiennych stanów świadomości oraz medytacji na Uniwersytecie w Giessen. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wpływu medytacji na funkcje i strukturę mózgu, czym zajmuje się w Instytucie Neuroobrazowania Bender (BION) stosując tomografię rezonansu magnetycznego. Oprócz tego na Wydziale Psychologii uczy jogi i medytacji.

Badacz medytacji i uczestnik licznych projektów naukowych

Studiował psychologię na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem i ukończył egzamin dyplomowy w 1996 roku. W 2000 roku zdobył tam doktorat za rozprawę o charakterystyce aktywności 40 Hz w elektroencefalografii (EEG) podczas odpoczynku, arytmetyki mentalnej i medytacji. W latach 1998-2005 był pracownikiem naukowym w Instytucie Psychobiologii i Medycyny Behawioralnej na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen w projekcie Psychofizjologia zmienionych stanów świadomości: Indukcja rytmicznego transu, od 2005 roku jest asystentem naukowym w Instytucie Obszarów Granicznych Psychologii i Zdrowia Psychicznego w Fryburgu Bryzgowijskim. Pracuje także w Instytucie Neuroobrazowania w Bender na Uniwersytecie w Giessen, gdzie kieruje grupą roboczą „Zmienione Stany Świadomości” (ASC).

ZAPISZ SIĘ