dr Kristin Neff

Dr Kristin Neff – uzyskała doktorat w 1997 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, badając rozwój moralny. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym ds. rozwoju człowieka na Uniwersytecie w Teksasie w Austin. Podczas ostatniego roku studiów zainteresowała się buddyzmem i od tego czasu praktykuje medytację w tradycji Insight. Po uzyskaniu doktoratu postanowiła przeprowadzić badania nad samouwielbieniem – główną konstrukcją w psychologii buddyjskiej, która nie została jeszcze zbadana empirycznie. Oprócz pionierskich badań, opracowała 8-tygodniowy program nauczania umiejętności współczucia. Mieszka w Elgin w Teksasie z mężem Rupertem Isaacsonem – autorem i działaczem na rzecz praw człowieka – oraz z synem Rowanem.

ZAPISZ SIĘ