Mark Stavish

https://voxhermes.wordpress.com/author/voxhermes/

Mark Stavish – autor licznych materiałów na temat ezoteryki Zachodu. Napisał wiele artykułów, recenzji i wywiadów. W 1998 roku założył Institute for Hermetic Studiem, a trzy lata później powołał do życia fundusz Louis Claude de St. Martin Fund, organizację non-profit, której celem jest szerzenie ezoterycznej teorii i praktyki.

ZAPISZ SIĘ