Dr Michael Smith

Dr Michael Smith – jest licencjonowanym psychologiem klinicznym i transpersonalnym, prowadzi prywatną praktykę w Longmont w stanie Kolorado. Od lat 60. praktykuje wiele rodzajów medytacji, szczególnie medytację mindfulness oraz Dzogczen, związany z buddyzmem tybetańskim. Od późnych lat 80. naucza medytacji opartej na uważności, mindfulness wykorzystuje także w psychoterapii. Od kilkunastu lat prowadzi kursy oparte na uważności w Institute of Transpersonal Psychology i na Uniwersytecie Naropy. Uprawia wiele różnych sportów i aktywności na świeżym powietrzu, osiągnął kolejne stopnie wtajemniczenia w kilku różnych dziedzinach sztuk walki, których uczył się przez dziesięciolecia.

ZAPISZ SIĘ