dr Richard C. Schwartz

https://ifs-institute.com/

Richard C. Schwartz – doktor nauk humanistycznych, rozpoczął swoją karierę jako systemowy terapeuta rodzinny i pracownik naukowy. Zakorzeniony w myśleniu systemowym, dr Schwartz rozwinął Internal Family Systems (IFS) w odpowiedzi na relacje klientów dotyczące różnych części w nich samych.

Podczas zgłębiania wewnętrznego świata klientów, którzy przeżyli traumę, odkrył nieuszkodzoną, uzdrawiającą istotę, którą nazywa Self i która doprowadziła go do duchowej podróży opisanej w książce. Ten wybitny mówca krajowych organizacji zawodowych opublikował wiele książek i ponad pięćdziesiąt artykułów na temat IFS, który stał się ruchem globalnym.

ZAPISZ SIĘ