dr Ulrich Warnke

https://www.amazon.de/Ulrich-Warnke/e/B00J208F7Y/ref=dp_byline_cont_pop_book_1

Dr Ulrich Warnke – urodzony w 1945 roku, studiował biologię, fizykę, geografię i pedagogikę. Przez wiele lat pracował jako wykładowca akademicki w dziedzinie biomedycyny, biofizyki, medycyny środowiskowej, psychologii fizjologicznej i psychosomatyki, biologii prewencyjnej i bioniki. Od 1969 roku zajmuje się badaniami w zakresie wpływu drgań i pól elektromagnetycznych, w tym światła, na organizmy. Od 1989 roku kieruje grupą roboczą ds. biomedycyny technicznej. Jest również starszym radnym akademickim Uniwersytetu Saarland oraz członkiem i założycielem Society for Technical Biology and Bionics i popularnym mówcą.

ZAPISZ SIĘ