Misterium tarota

  • nakład wyczerpany
  • ISBN: 83-86737-37-9;
  • Cena katalogowa: 24.20 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 1997;
  • Nr wydania: I;
Janusz Nawrocki
NW-Mariusz Golak
0
1

Jakie cechy trzeba posiadać, aby zajmować się Tarotem? Wiarę, nadzieję i miłość. Mówi o tym i o wielu kontrowersyjnych sprawach najnowsza książka wróżki Alicji, która twierdzi, że Tarot to sposób na życie. Spis treści: Podziękowania 11 Część I….. Od Głupca do Oświeconego ….. 13 1. Archetyp Głupca….. 13 2. Archetyp Maga….. 17 3. Archetyp Najwyższej Kapłanki….. 20 4. Archetyp Cesarzowej….. 23 5. Archetyp Cesarza….. 26 6. Archetyp Arcykapłana….. 29 7. Archetyp Kochanków….. 33 8. Archetyp Rydwanu….. 37 9. Archetyp Sprawiedliwości….. 41 10. Archetyp Eremity….. 45 11. Archetyp Koła Fortuny….. 49 12. Archetyp Mocy….. 52 13. Archetyp Wisielca….. 56 14. Archetyp Śmierci….. 59 15. Archetyp Równowagi….. 63 16. Archetyp Diabła….. 66 17. Archetyp Wieży Boga….. 70 18. Archetyp Gwiazdy….. 74 19. Archetyp Księżyca….. 78 20. Archetyp Słońca….. 82 21. Archetyp Sądu Bożego….. 86 22. Archetyp Świata….. 90 Część II….. Znaczenia Wielkich Arkanów Tarota ….. 93 Wprowadzenie ….. 93 1. Głupiec – Arkan 0….. 95 2. Mag – Arkan 1….. 98 3. Najwyższa Kapłanka – Arkan 2….. 100 4. Cesarzowa – Arkan 3….. 102 5. Cesarz – Arkan 4….. 104 6. Arcykapłan – Arkan 5….. 106 7. Kochankowie – Arkan 6….. 108 8. Rydwan – Arkan 7….. 110 9. Sprawiedliwość – Arkan 8….. 112 10. Eremita – Arkan 9….. 114 11. Koło Fortuny – Arkan 10….. 116 12. Moc – Arkan 11….. 118 13. Wisielec – Arkan 12….. 120 14. Śmierć – Arkan 13….. 122 15. Równowaga – Arkan 14….. 124 16. Diabeł – Arkan 15….. 126 17. Wieża Boga – Arkan 16….. 128 18. Gwiazda – Arkan 17….. 131 19. Księżyc – Arkan 18….. 133 20. Słońce – Arkan 19….. 135 21. Sąd Boży – Arkan 20….. 138 22. Świat – Arkan 21….. 141 Część III….. Zasady i sposoby przewidywania przyszłości ….. 143 1. Uwagi wstępne….. 143 2. Początki….. 145 3. Etyka pracy….. 148 4. Rozwój osobisty….. 150 5. Warsztat pracy….. 153 6. Technika wróżenia….. 157 7. Sposoby układania kart….. 159 7.1. Trzy karty….. 160 7.2. Sześć kart ….. 161 7.3. Dwanaście domów Zodiaku….. 162 7.4. Krzyż….. 165 7.5. Siedem pereł Izydy….. 166 7.6. Przełom….. 168 7.7. Siedem czakramów….. 169 7.8. Podkowa….. 172 7.9. Nieskończoność….. 172 7.10. Dołek życiowy….. 174 7.11. Decyzja….. 175 7.12. Analiza dnia….. 176 7.13. Krzyż kabalistyczny….. 177 7.14. Krzyż celtycki A….. 178 7.15. Krzyż celtycki B….. 179 7.16. Zegar….. 180 7.17. Zakręt życiowy….. 181 7.18. Tajemnica Najwyższej Kapłanki….. 182 7.19. Cztery strony świata….. 183 7.20. Poprzednie wcielenie….. 184 8. Kilka końcowych rad….. 186 Bibliografia ….. 189

  • nakład wyczerpany
ZAPISZ SIĘ