Podręcznik tarota wielkie arkana - Okładka książki

Podręcznik tarota wielkie arkana

  • ISBN: 83-7377-087-9;
  • Cena katalogowa: 31.80 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 2004;
  • Nr wydania: I;
Janusz Nawrocki
NW-Ewelina Kuryłowicz
0
1

Kto może zajmować się wróżeniem? Czy każdemu możemy wróżyć? Karty! Jakie wybrać?
Jest to wspaniały przewodnik i kompendium wiedzy zarówno dla początkujących tarocistów, pragnących dokładnie poznać mądrość Tarota, jak i dla tych, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę. Pozwala krok po kroku poznać tajemnice wiedzy wróżbiarskiej i wykorzystać ją w podejmowaniu słusznych decyzji i torowania sobie drogi do sukcesu.
Książka nie tylko w przystępny sposób prowadzi przez symbolikę i znaczenie wróżebne każdej karty wielkiego wtajemniczenia, ale również zawiera cenne informacje pozwalające odnaleźć się w świecie kartomancji.

Spis treści:
I. Wprowadzenie do świata wróżb ……. 9
1. Początki wróżbiarstwa….. 14
2. Magiczne słowo – Tarot….. 16
3. Wielkie Arkana….. 19
4. Czy Tarot może się mylić ….. 21
…..
II. O czym wróżący wiedzieć powinien?….. 27
1. Dlaczego ludzie korzystają z wróżb?….. 27
2. Kto może zajmować się wróżeniem?….. 28
3. Czy każdemu możemy wróżyć?….. 29
4. Karty – jakie wybrać?….. 30
5. Miejsce wróżby….. 32
6. Przygotowanie do wróżby….. 33
7. Przebieg wróżby….. 34
…..
iii. Interpretacja….. 38
Co jest ważne? Od czego zacząć?….. 38
…..
O. Głupiec….. 41
I. Mag….. 54
II. Kapłanka….. 65
III. Cesarzowa….. 75
IV. Cesarz….. 84
V. Papież….. 93
VI. Kochankowie….. 102
VII. Rydwan….. 111
VIII. Moc….. 122
IX. Eremita….. 130
X. Koło Fortuny….. 137
XI. Sprawiedliwość….. 145
XII. Wisielec….. 154
XIII. Śmierć….. 160
XIV. Umiarkowanie….. 169
XV. Diabeł….. 178
XVI. Wieża….. 188
XVII. Gwiazda….. 197
XVIII. Księżyc….. 205
XIX. Słońce….. 214
XX. Sąd….. 221
XXI. Świat….. 232
…..
IV. Układy i rozkłady….. 239
1. Czynności wstępne….. 240
2. Interpretacja wróżby….. 241
3. Rozkłady kart….. 242
…..
3.1. Trzy rzędy….. 242
3.2. Siedem kart….. 243
3.3. Siedem pytań, siedem odpowiedzi….. 243
3.4. Gwiazda siedmioramienna….. 244
3.5. Krzyż celtycki….. 245
3.6. Co było, jest i będzie?….. 246
3.7. Zagrożenia – obawy – nadzieje….. 247
3.8. Trójkąt….. 247
3.9. Co mnie czeka?….. 248
3.10. Co mnie czeka?….. 249
…..
POSŁOWIE….. 250
BIBLIOGRAFIA….. 251

Fragment:
Mag

Nazwa karty kryje w sobie cały arsenał słów, często o przeciwstawnym znaczeniu. Jedne z nich mają charakter gloryfikujący osoby nazywane tym mianem. Inne wręcz przeciwnie, ukazują całą ohydę skrywaną pod dźwięcznym brzmieniem tej nazwy.
Często obok słowa MAG pojawiają się inne, mniej eleganckie, choćby takie jak: sztukmistrz, kuglarz, manipulant, szalbierz lub nieco sympatyczniej czarodziej albo magik. Bywa, że i słowo szaman tłumaczone jest jako określenie mało pozytywne. Często słowem MAGIK określa się osoby wykorzystujące swoją wiedzę i uzdolnienia do manipulowania innymi ludźmi w celach komercyjnych albo dla zaspokojenia własnych chęci lub dla własnej przyjemności. Nie ma więc sensu rozwijać tematu dotyczącego próby wyjaśnienia znaczeń poszczególnych wyrazów, pokrewnych ze słowem MAG. Tym bardziej, że już w dawnych czasach słowo to miało swoich zwolenników i przeciwników, a nazywano tak osoby, które uprawiały zarówno pozytywną działalność, jak i wręcz przeciwnie.
A ponadto moim celem jest przybliżenie, w sposób jednoznaczny, nazwy karty dla potrzeb odczytania skojarzeń powiązanych ściśle ze znaczeniem jej treści, w sensie wróżebnym, zwłaszcza u początkujących tarocistów.
U ludów Starożytnego Wschodu MAGAMI nazywano kapłanów, którzy zajmowali się astrologią, wróżbiarstwem i przepowiadaniem przyszłości. Osoby zajmujące się tymi sprawami uważano za mędrców i wykorzystywano ich predyspozycje na dworach władców, dostojników i królów. Piastowali oni zaszczytne stanowiska doradców królewskich.
Słowem MAG określano więc osoby posiadające ogromną wiedzę i wiadomości niedostępne dla przeciętnie wykształconych ludzi. To stąd obecnie postać TAROTOWEGO MAGA nazywa się często magistrem, a przede wszystkim możliwości jego intelektu porównuje się z możliwościami człowieka, który posiadł wszechstronną wiedzę i umie z niej korzystać w życiu codziennym. W ten oto sposób można wysnuć wniosek, że nazwa karty jest adekwatna do możliwości, uzdolnień i posiadanej wiedzy przez postać widoczną na karcie.
Słowo – manipulacja, w odniesieniu do tej karty nabiera nowego znaczenia. Miano to przypisać je można każdemu, kto tworzy rzeczywistość siłą własnego intelektu i umiejętnością manipulowania posiadaną wiedzą dla dobra innych, w tym również dla dobra całych społeczeństw rodowych, państwowych i narodowych.
A jako ostateczne znaczenie tej nazwy należy odczytać, że MAG jest postacią, która zgromadziła w swoich rękach wszystkie atuty i od niej tylko zależy, co z nimi uczyni. Tak więc MAG to człowiek mądry, inteligentny, wszechstronnie wykształcony, umiejący godzić to, co na górze, z tym, co na dole.

WIZERUNEK KARTY

Główną postacią karty jest młody mężczyzna, ubrany w długą czerwoną szatę, spod której widoczna jest biała koszula z długimi rękawami. Prawa ręka, w której trzyma białą pałeczkę, uniesiona jest do góry, lewa zaś skierowana ku ziemi. Pałeczka pełni tu podwójną rolę, stanowi przedłużenie ręki, a równocześnie pełni rolę anteny, przy pomocy której pobiera energię kosmiczną, którą przekazuje poprzez swoje ciało do ręki lewej, a stamtąd wprost do ziemi. Zgodnie ze słowami Trismegistosa: jak w niebie tak i na ziemi, albo inaczej; to, co u góry jest zgodne z tym, co na dole. Węże gryzące swoje ogony pełnią rolę pasa oddzielającego sferę fizyczną od mentalnej i uczuciowej.
Jego czoło przewiązane jest białą opaską. Nad głową widnieje znak nieskończoności, symbol wieczności, przemienności i ciągłości. Przed nim stoi czerwony stół, na którym rozstawione są przedmioty symbolizujące kolor MAŁYCH ARKANÓW. BUŁAWA symbolizuje ŻYWIOŁ OGNIA, KIELICH to ŻYWIOŁ WODY, MIECZ jest przedstawicielem ŻYWIOŁU POWIETRZA, zaś ŻYWIOŁ ZIEMI reprezentuje MONETA.
Nad głową MAGA zwisa girlanda z czerwonych róż i wijącej się zieleni. Na dole u jego stóp rosną białe lilie i czerwone róże, które wyłaniają swoje główki z obfitej zieleni. Zarówno girlanda, jak i rośliny rosnące w dole symbolizują Drzewo Życia. MAG jest spokojny, pewny siebie, przygotowany do działania, do kreowania otaczającej go rzeczywistości. Łączy siły kosmiczne z ziemskimi, kreatywność z wolą działania. Jest przygotowany do wzięcia spraw w swoje ręce.
W SYMBOLICE ASTROLOGICZNEJ

Za kartę MAG odpowiada planeta MERKURY, władca dwóch znaków Zodiaku: BLIZNIĄT, znaku przypisanego do ŻYWIOŁU POWIETRZA i znaku PANNY, za który odpowiada ŻYWIOŁ ZIEMI. MERKURY jest symbolem nieustannej aktywności, szybkiego działania i łatwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. Jest nośnikiem aktywności procesów myślowych, charakteryzuje się inteligencją, kreatywnością myślenia, zdolnością sprawnego działania, podejmowania szybkich decyzji i przekazywania informacji w sposób niezwykle precyzyjny. Wykazuje umiejętność logicznego myślenia, posługiwania się ciętym dowcipem oraz zamiłowaniem do nauki, handlu i zdolnością zauważania faktów i realnej rzeczywistości. Jest posłańcem bogów, ale także opiekunem kupców i złodziei, roznosicielem i przekazującym informacje. Jest także symbolem racjonalizmu myślowego. Odpowiada za jasność wyrażania poglądów i informacji, posługiwania się sprawnym językiem, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Mówi o uzdolnieniach narracyjnych i pisarskich. Zle aspektowany MERKURY wykazuje tendencje do kłamstwa, oszustwa, nadmiernego gadulstwa, plotkarstwa, a nawet do złodziejstwa i nieuctwa. Znak Zodiaku PANNA charakteryzuje się analitycznym umysłem, rozsądkiem, bystrością widzenia spraw ważnych. Przy źle aspektowanym MERKURYM często występuje nadmierna gadatliwość i plotkarstwo. Ostrość języka może być przyczyną licznych konfliktów. Znak Zodiaku BLIZNIĘTA niesie duże, wszechstronne uzdolnienia, szybkość działania, nadmierną ruchliwość, gadulstwo, ale także zdolność posługiwania się pięknym językiem.

W NUMEROLOGII

Jedynka jest liczbą niepodzielną. Jedynki wykazują się niezwykłą inteligencją, ambicją i dumą. Często nazywa się ich pionierami, muszą zawsze być pierwsze i najlepsze. Są zawsze gotowe do ciężkiej pracy w imię sukcesu. Lubią przewodzić innym, są odpowiedzialne, uczynne, koleżeńskie i uczuciowe. Ambitne i lojalne. Ale także bywają zarozumiałe, despotyczne. Nie lubią słuchać, wolą mówić. Posiadają liczne uzdolnienia.
Osoby spod liczby Jeden, to biorcy sukcesów, nie uznają porażek, idą ciągle do przodu i zwyciężają.

ODCZYTYWANIE SYMBOLI

l USTAWIENIE POSTACI. W centralnej części karty na plan pierwszy wybija się postać młodego mężczyzny, w pozycji stojącej, zdecydowanej, bardzo stabilnej, co może sugerować, że dokonała się w nim ważna przemiana wewnętrzna, która przywiodła go do stanu wewnętrznego skupienia. Zarówno postać, jak i twarz skierowana wyraźnie do przodu symbolizują stan zdecydowania i przygotowania do aktywnego, aczkolwiek rozważnego i wyważonego działania. Czas medytacji minął, przyszła pora na działanie, które rozpocznie się w odpowiednim momencie i zgodnie z potrzebą chwili. Człowiek ten zna swoją wartość, wie, co potrafi i jak wykorzystać wiedzę, którą posiada. Nie musi się spieszyć, bo wie, że racje są po jego stronie, ma w swoich rękach wszystkie sznureczki i umie się nimi posługiwać. I na pewno to wykorzysta, gdy przyjdzie na to pora.

l RĘKA PRAWA. Uniesiona wysoko do góry, zaopatrzona w pałeczkę sprawia wrażenie oczekiwania na coś ważnego, co za chwilę może się wydarzyć.
Ręka wzniesiona do góry symbolizuje kontakt z Siłami Wyższymi, przejmowanie energii płynącej wprost z kosmosu, aby przekazać ją na ziemię. Intensywny, różowy kolor dłoni i biały rękaw koszuli mówią o silnym uduchowieniu (różowa dłoń), połączeniu pierwiastka boskiego z intuicją, czystością myśli i zamiarów (biel).

l BIAŁA PAŁECZKA. Spełnia podwójną rolę, jest przedłużeniem dłoni, symbolem siły męskiej, a zarazem jest łącznikiem postaci MAGA z SIŁAMI WYŻSZYMI, inaczej mówiąc anteną odbiorczą energii płynącej wprost z kosmosu. Biały kolor pałeczki zakończonej z dwóch stron ostrymi elementami wskazuje na to, że przekazywana energia znajduje się pod kontrolą w celu zachowania równowagi przekazu, aby nie dopuścić do zachwiania równowagi między duchem a materią. Jest to czas intuicji, wzajemnego przenikania i polaryzowania energii kosmicznej z ziemską.

l RĘKA LEWA. Opuszczona do ziemi jest znakiem, że zadanie przekazane przez rękę prawą zostało wykonane lub znajduje się w stanie aktywnej realizacji ze skutkiem pozytywnym.
Wysunięty ku ziemi wskazujący palec w kolorze intensywnego różu mówi o silnym uduchowieniu i łączności z siłami nadprzyrodzonymi. Fragment białego rękawa koszuli podkreśla, że rzecz, która się dokonuje, ma silne działanie altruistyczne, połączone z psychiką i intuicją.

l BIAŁA KOSZULA. Symbolizuje wewnętrzną równowagę, uduchowienie, czystość zamiarów, inicjacje przemian i przekazów, skromność i rozwagę. Zapowiada rozumne działanie z wykorzystaniem sfery uczuciowej i mentalnej w oparciu o psychikę i przyzwolenie opiekuńczych energii kosmicznych.

l PASEK. Węże wykorzystane jako pasek, który oddziela sferę świata zwierzęcego od sfer mentalnej i uczuciowej. Są symbolem mądrości i odnowy. Niebieski kolor węży mówi, że mądrość MAGA jest wynikiem nauki i umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy.
Gryzące się w ogony węże, umiejscowione na wysokości splotu słonecznego symbolizują życiodajną energię, wiedzę i mądrość, które oddzielają świat duchowy od świata fizycznego. Życie MAGA polega na korzystaniu z mądrości, którą zdobył poprzez naukę. A teraz jako człowiek wykształcony będzie uczył innych, jak wykorzystywać wiedzę do kreowania własnego życia i otaczającej rzeczywistości. Albowiem każdy jest odpowiedzialny sam przed sobą za swoje życie, za umiejętność wykorzystania atutów, które dostaje od losu. Za wykorzystanie zdobytej wiedzy i za umiejętność zdobywania wiedzy, mądrości i przekuwania jej w realne plany i zamiary.

l CZERWONA SZATA. Kolor czerwony zapowiada aktywne działanie, moc twórczą, spontaniczność, aktywność, mądrość i żywotność. Jest to kolor życiodajnej energii, mocy ognia i władzy.
MAG właśnie ma w sobie zapowiedź mędrca, który może dokonać bardzo wiele, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętności korzystania z niej lub przetwarzania, według własnych wyobrażeń. MAG jest postacią posiadającą moc kreowania, wspieraną przez MERKUREGO i dwa znaki Zodiaku oraz dwa ŻYWIOŁY, może czuć się bardzo pewnie i jeśli nie zboczy z obranego kierunku, osiągnie swój cel, ma bowiem mądrość i władczość, wiedzę i opiekę duchową, zapał i kreatywność, a ponadto przejął od GŁUPCA jego bagaż z czterema ŻYWIOŁAMI:
ŻYWIOŁ OGNIA – który zapewni mu stały dopływ dobrej energii kosmicznej, a z nią zapał do działania, przedsiębiorczość, dobre zdrowie i siłę przebicia.
ŻYWIOŁ WODY – wzbogaci jego wnętrze, moc twórczą, wrażliwość, kreatywność i intuicję.
ŻYWIOŁ POWIETRZA – ukierunkuje jego życie, da mu zdolność i łatwość przyswajania wiedzy oraz umiejętność korzystania z niej i zdobywania doświadczeń, nie tylko teoretycznych lub naukowych, ale także życiowych, często bardzo trudnych i bolesnych, lecz zawsze uczących i wzbogacających jego życie wewnętrzne oraz wrażliwość na otaczającą rzeczywistość.
ŻYWIOŁ ZIEMI – zapewni mu moc działania w sferze materialnej. Da możliwości zdobycia uznania i godnej pozycji społecznej oraz zagwarantuje stabilizację materialną, bogactwo i inne dobra, które jeśli dobrze je spożytkuje, dostarczą nowych atutów wspomagających możliwość manipulowania dla dobra wiedzy i nauki, a także dla dobra własnego życia. Jako człowiek wykształcony może nieść kaganek światła, wiedzy i oświaty w lud, niczym pozytywiści lub zatracić się w dążeniu do bogactwa, pogubić wzniosłe cele i osiąść w zgniliźnie szarlataństwa, oszustwa, kłamstwa i manipulanctwa. Bo kolor czerwony to również śmierć dobrego na rzecz złego.

ZAPISZ SIĘ