Złote dziedzictwo Marii Lenormand - Okładka książki

Złote dziedzictwo Marii Lenormand

  • ISBN: 83-88351-91-5;
  • Cena katalogowa: 34.60 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 2001;
  • Nr wydania: I;
  Janusz Nawrocki
  NW-Monika Muszyńska
  0
  0

  Książka, którą mamy przyjemność zaprezentować opisuje unikalną i niezwykłą talię kart Marii Lenormand Specyfika tej talii wyraża się w wykorzystaniu zachodnioeuropejskiej symboliki, która z łatwością oddziaływuje na naszą podświadomość i ułatwia proces nawiązania kontaktu z kartami. Książka podaje praktyczne techniki stawiania wróżb, objaśnia metody doboru talizmanów dla konkretnej sytuacji czy osoby, a także podpowiada dodatkowe informacje wszystkim parającym się astrologią.
  Do książki dołączono karty opracowane według oryginalnego wzoru używanego we Francji – Astro Mythological Mlle Lenormand Grimaud Cartes.

  Fragment:
  Potrzeba napisania niniejszej książki wynikła z praktycznie całkowitego braku istnienia jakiejkolwiek poważnej literatury, poświęconej dziedzictwu tak oryginalnej osobowości, jaką posiadała Maria Lenormand. Jakiekolwiek by nie były prowadzone spory na temat determinizmu przyszłości i mechanizmu jej przepowiadania, absolutnie nikt nie podważa samej możliwości jej przewidywania. Rezultatem tego jest wielowiekowa olbrzymia spuścizna doświadczenia i wiedzy, którą umownie nazwać można mantyką. W tej sferze wiedzy ludzkiej trudno jest przecenić wkład Marii Lenormand. Jej niezwykły talent i dar rozkwitły w epoce, w której szczególnie ujawniła się wśród ludzi potrzeba nowego podejścia do starożytnych tradycji. Przypomnijmy, czym charakteryzowała się ta epoka: rewolucja francuska zachwiała wielowiekowym ustrojem społecznym; w 1732 roku niemiecki filozof Christian Wolf po raz pierwszy użył terminu psychologia; pojawiły się dzieła Cordiliaca, Loke?a i Hume?a jako odpowiedź na potrzebę nowego podejścia do poznania Duszy i świata wewnętrznego; nauki przyrodnicze przezwyciężyły balast średniowiecznej inkwizycji (epoka Oświecenia we Francji, filozofowie-materialiści); wyrażane są uzasadnione wątpliwości nie tylko co do naturalno-historycznych podstaw chrześcijaństwa, ale także co do jego zasad moralno-etycznych (dzieła P. Beile?go).
  Książkę tę dedykujemy wszystkim zapaleńcom, których interesują stosowane praktyki przepowiadania przyszłości. Zamierzeniem autorów było, aby służyła ona jako podręcznik w trakcie studiów nad naukami okultystycznymi, co umożliwiłoby odnalezienie indywidualnej drogi samodoskonalenia, własnej metody przepowiadania przyszłości. Chcieliśmy uczynić treść książki maksymalnie przystępną i fascynującą zarówno w sensie wyłożenia materiału, jak również stylu, który będzie daleki od – niech bardziej oświeceni i zaawansowani koledzy wybaczą nam to sformułowanie ? głębokiego języka dzieł filozoficznych i kabalistycznych, który to język od razu na wstępie skutecznie ostudza zapał początkujących. Wyłożenie materiału odpowiada naszemu widzeniu danych kart i nie pretendujemy do miana najwyższej instancji prawdy. Swoje zadanie upatrywaliśmy w tym, żeby wskazać kierunek, dać impuls do samodzielnych poszukiwań.
  Wnikliwy czytelnik zwróci oczywiście uwagę na pewien rozdźwięk między tradycyjnym wyłożeniem mitów i wizerunkami widniejącymi na kartach.
  Rozdźwięki te należy odnieść do tej wersji mitologicznych zdarzeń, z której korzystał nieznany artysta. Wszędzie tam, gdzie występowały takie różnice, opisywaliśmy epizody mitologiczne, opierając się na klasycznych źródłach. Uważamy, że w żadnym razie nie wpływa to na rozumienie znaczenia poszczególnych kart.
  Wskazówki metodyczne
  Książka ta jest przede wszystkim zorientowana na praktyczne przyswojenie techniki stawiania wróżb. Nasze wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w tej dziedzinie pozwala nam na rekomendowanie następującej kolejności studiów nad niniejszym materiałem.
  Z kartami należy zaznajamiać się nie pojedynczo, a całymi grupami mitologicznymi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uchwycić znaczenie karty w kontekście całego mitu, jej rolę i znaczenie w łańcuchu zdarzeń. W rozdziale pt. Znaczenie kart sens mitologiczny kart został nakreślony jedynie w ogólnych zarysach, podano jedynie pożywkę do rozmyślań. Aby doskonale opanować tę talię, należy przepuścić przez siebie fabułę każdego mitu, odnaleźć się wśród bohaterów, odnaleźć podobne wydarzenia w swoim życiu, postarać się zrozumieć sens wyrażony między wierszami.
  Po pierwsze proszę zapoznać się z centralnym wizerunkiem każdej karty. Po tym, jak cała talia stanie się dla Państwa zrozumiała, gdy swobodnie będziecie poruszać się po centralnych wizerunkach, proszę przejść do uzupełniających wizerunków dolnych.
  Kolejnym istotnym krokiem w pracy z talią będzie przyswojenie wizerunków rogowych. Dolne wizerunki rogowe nie są wykorzystywane we wszystkich rozkładach, jednak w przypadku, gdy zaczynają być one wykorzystywane w przepowiadaniu przyszłości, można przy ich pomocy uzyskać dużo cennych informacji i istotnych uzupełnień głównej myśli uzyskanej przy pomocy centralnego wizerunku.
  Zalecane talizmany są kwestią indywidualną. Ten, kto poważnie zajmuje się pielęgnowaniem swojej sztuki, może odnaleźć dla siebie wskazówkę przy wyborze talizmanu dla konkretnej sytuacji i konkretnego człowieka. Karty zawierają jedynie poradę, z której grupy talizmanów można skorzystać.
  ?Kolory? nie odgrywają znaczącej roli. Raczej stanowią one paralelę z językiem kwiatów i aromatoterapią, niż konkretne wskazówki czy też przepowiednie. Tym niemniej dociekliwe umysły nie pogardzą tą dodatkową informacją.
  Gwiazdozbiory w centrum górnej części kart ? służą nieocenioną pomocą wszystkim parającym się astrologią.
  Litery alfabetu łacińskiego i prorocze figury geomantyczne ? stanowią interesujący dodatek, który wciąż czeka na wyjaśnienia badaczy. W określonych rozkładach możliwe jest otrzymanie słów, których sens może mieć znaczenie decydujące.

   ZAPISZ SIĘ