Jak czytać hieroglify egipskie m

  • ISBN: 83-88351-38-9;
  • Cena katalogowa: 39.10 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 2001;
  • Nr wydania: I;
  Janusz Nawrocki
  NW-Magdalena Kuźmiuk
  0
  1

  Autorzy przedstawiają oryginalne zapisy ze starożytnych monumentów. Zostały tu też wykorzystane jasne, atrakcyjne kopie tekstu, stworzone specjalnie na użytek tej książki, umożliwiające zrozumienie nie tylko filozofii, ale i treści hieroglificznego skryptu. Dzięki tej książce sami będą mogli Państwo czytać inskrypcje z egipskich zabytków oraz przekazywać swoje myśli za pomocą hieroglificznego skryptu. ŚWIATOWY BESTSELLER! Spis treści: Od tłumacza Wstęp ….. 1 Hieroglify….. § 1 Wprowadzenie ….. 1 § 2 Odczytywanie hieroglifów ….. 2 § 3 Transliteracja ….. 2 § 4 Znaki jednej spółgłoski ….. 2 § 5 Rozmieszczenie znaków ….. 4 § 6 Determinanty (wyznaczniki): znaki określające znaczenie ….. 5 § 7 Kierunek zapisu ….. 6 § 8 ý i oraz É w, a także liczba mnoga ….. 8 § 9 Rzeczowniki ….. 9 § 10Przymiotniki ….. 10 Ćwiczenia 10 2 Dalsze zastosowanie hieroglifów….. § 11 Znaki dwóch spółgłosek ….. 15 § 12 Znaki trzech spółgłosek ….. 16 § 13 Ideogramy: znaki o znaczeniu dźwiękowym (oznaczające cały wyraz) ….. 17 § 14 Odmiany zapisu ….. 18 § 15 Zapis liczby mnogiej ….. 18 § 16 í nb ?wszystko, każdy, żaden? oraz í nb ?pan, władca? ….. 19 § 17 Królewskie imiona i tytuły ….. 19 § 18 Królewskie epitety ….. 20 § 19 Datowanie ….. 20 Tabela dynastii ….. 22 Ćwiczenia ….. 23 3 Zapisy specjalne (szczególne)….. § 20 Skróty ….. 32 § 21 Zmiana porządku znaków: spacjowanie ….. 32 § 22 Zmiana porządku znaków: prestiż ….. 33 § 23 Zapisy z brakami lub zapisy odmienne (dziwne) ….. 34 § 24 Tytuły ….. 34 § 25 Epitety ….. 35 § 26 Formuła ofiarowania ….. 35 § 27 Dopełniacz ….. 39 Egipskie bóstwa pogrzebowe ….. 40 Ćwiczenia ….. 42 4 Sceny i podpisy….. § 28 Podpisy: bezokolicznik ….. 48 § 29 Adoracja ….. 49 § 30 Kategorie czasowników i bezokolicznik ….. 49 § 31Formy bezokoliczników ….. 51 Dygresja kultu Ozyrysa w Abydos ….. 53 Ćwiczenia ….. 55 5 Opisy….. § 32 Wprowadzenie: opisy ….. 64 § 33 Czas przeszły: zDm.n(=f) ….. 64 § 34 Czasowiki posiłkowe ….. 65 § 35 Opuszczanie końcówki zaimka pierwszej osoby ….. 66 § 36 Zaimki przyrostkowe (końcówkowe) ….. 66 § 37 Względna forma przeszła: zDmt.n(=f) ….. 67 Imiona i terminy pokrewieństwa ….. 68 Ćwiczenia ….. 71 6 Dalsze aspekty opisów….. § 38 Ciągłość ….. 79 § 39 Przeczenia ….. 80 § 40 Zmuszanie kogoś do wykonania czegoś ….. 81 § 41 Zaimki podrzędne ….. 81 § 42 Czas teraźniejszy ….. 82 § 43 Inne zjawiska mające miejsce, trwające ….. 83 Ćwiczenia ….. 83 7 Charakterystyka….. § 44 Przymiotniki ….. 92 § 45 Przymiotniki używane jako rzeczowniki ….. 93 § 46 Imiesłowy ….. 93 § 47 Imiesłowy i epitety ….. 94 § 48 Imiesłowy rzeczownikowe ….. 95 § 49 Charakterystyka z ě ink ….. 95 § 50 Imiesłowy bierne ….. 97 § 51 in + rzeczownik + imiesłów ….. 98 § 52 Formy względne po raz kolejny ….. 99 Tytuły z Państwa Średniego ….. 100 Ćwiczenia ….. 103 8 Przyszłość….. § 53 Forma z zDmty.fy ….. 110 § 54 Przesłanie do żyjących ….. 110 § 55 Życzenia, oczekiwania i prośby: forma przyszła zDm(=f) ….. 113 § 56 Formuła z Abydos ….. 113 § 57 Cel i powód ….. 114 §58 Negacja / przeczenie ….. 114 §59 Formy zDmty.fy i przyszła forma zDm(=f) ….. 115 §60 Przymiotniki w -y ….. 116 Ćwiczenia ….. 118 Lista hieroglificznych znaków dotycząca ćwiczeń….. Indeks ….. 128 Pełna lista ….. 131 Tablice odwołań….. Formy czasownikowe ….. 143 Główne czasy pojawiające się w tej książce ….. 144 Formy specjalne: imiesłowy, formy względne i zDmty.fy ….. 146 Zaimki, rzeczowniki i przymiotniki ….. 147 Słownik egipsko-polski ….. 150 Klucz do ćwiczeń ….. 161 Bibliografia ….. 173 Indeks ….. 176 Fragment: Celem tej książki jest umożliwienie Państwu odczytania i rozsmakowania się w hieroglifach i języku starożytnego Egiptu. Pozycja ta jest głównie skierowana do tych, którzy nie mieli wcześniejszych doświadczeń w czytaniu hieroglifów, ale przyniesie też korzyść tym, którzy chcieliby rozwinąć swą wiedzę w oparciu o współczesne badania. Ponadto jest to praktyczny przewodnik. Od samego początku zostaną Państwu przedstawione autentyczne teksty hieroglificzne zaopatrzone w pełne wyjaśnienia i pomoce naukowe. W tym celu skoncentrowaliśmy się na monumentach znajdujących się w Muzeum Brytyjskim (British Museum), a w szczególności na stellach z pośmiertnymi inskrypcjami egipskich urzędników, a także na trumnach, scenach z grobowców oraz na sławnej liście królewskiej (spisie królewskim) Ramzesa II z Abydos. Każdy rozdział przedstawia nową cechę hieroglificznego skryptu (zapisu) lub staroegipskiego języka, kończąc się kopiami inskrypcji, dzięki którym będą Państwo mogli przećwiczyć swe nowo nabyte umiejętności. Wierzymy, że taki rodzaj przybliżania wiedzy przysparza wiele korzyści. Po pierwsze, mogą Państwo poszerzyć swą znajomość sztuk wymiany przez czytanie oryginalnych starożytnych zapisów przedstawionych w pierwszej lekcji,. Wszystko tu, poczynając od samodzielnych znaków po całkowite zapisy, jest typowe dla rodzaju inskrypcji przedstawionego na monumentach nie tylko z Muzeum Brytyjskiego, lecz także z muzeów całego świata. Po drugie, mamy nadzieję, że czytając te kamienne dokumenty poczują Państwo prawdziwy smak osiągnięć każdego etapu tej książki. Po trzecie, koncentracja na spójnej grupie obiektów pozwoli nam poruszyć kilka ważnych tematów, takich jak na przykład rola Ozyrysa boga śmierci i misteriów celebrowanych w centrum jego kultu Abydos, co pozwoli zrozumieć kulturowe pochodzenie tych zabytków. Zamiast zagłębiać się w niepotrzebne szczegóły, zaproponujemy Państwu mnóstwo praktycznych rad w czytaniu hieroglifów, przedstawimy najbardziej powszechne (pospolite) cechy języka starożytnego Egiptu, takiego jaki pojawiał się na wspomnianych budowlach. Zapewni to mocną podstawę do dalszego rozwoju, jeśli w przyszłości przejdziecie Państwo do studiów nad innymi gatunkami literackimi (literaturą, religijną mądrością, królewskimi dekretami, etc.), z ich bogactwem, które przetrwało od czasów starożytnego Egiptu. Książka ta powstała na bazie kursu, który prowadzimy od 1992 roku. Od początku jasne było, że istniejące wprowadzenia do języka starożytnego Egiptu były zbyt krótkie i zbyt szczegółowe, dlatego też zaistniała potrzeba stworzenia aktualnego kursu zaadaptowanego do potrzeb osób początkujących i zajmujących się tym problemem w domu. Prowadziliśmy ten program w różny sposób dla kilku grup i instytucji: Centrum Studiów Zaocznych przy Uniwersytecie w Londynie (the University of London Centre for Extra-Mural Studies); Stowarzyszenia Badaczy Egiptu Uniwersytetu w Glasgow (the Egipt Exploration Society of the University of Glasgow); Stowarzyszenia Kształcącego dla Pracujących (the Workers Educational Association); Stowarzyszenia Egiptologicznego w Sussex (the Sussex Egyptology Society) oraz The Thames Valley Egiptological Society at the University of Reading. W szczególności w the Bloomsbury Summer School mieliśmy okazję przedstawić ludziom hieroglify w skoncentrowanym, gorącym tygodniu pracy. Książka ta zawdzięcza wiele konstruktywnym opiniom studentów wszystkich tych spotkań, którzy pomogli nam (a czasem nawet zmusili nas) w udoskonaleniu i wyjaśnieniu tekstu. W rezultacie jest on o wiele jaśniejszy i bardziej przystępny. Mimo, że niemożliwym jest imienne wspomnienie wszystkich tych osób, jesteśmy im wszystkim niezmiernie wdzięczni za entuzjazm i opinie, za utwierdzanie nas w przekonaniu, że ta książka oraz podejście do tematu, jakie uosabia, jest rzeczywiście warta zachodu. W pracy nad przekształceniem tego projektu w książkę mieliśmy szczęście korzystać z wiedzy i poparcia wielu osób. W Muzeum Brytyjskim Vivian Davies Kustosza Egipskich Zabytków, która pierwsza zainteresowała projektem British Museum Press i zachęciła nas do skorzystania z ekspertyzy Richarda Parkinsona przy kopiowaniu hieroglificznych monumentów; Stephena Quirke, który dobrowolnie udzielił nam swej znacznej wiedzy o starszyźnie (oficjałach) Państwa Średniego, a także zachęty i pierwszych sugestii; jak już wspomnieliśmy, jesteśmy szczególne wdzięczni Richardowi Parkinsonowi za wyjątkowe szkice. W Bloomsbury Summer School chcielibyśmy podziękować Dyrektorowi Christopherowi Colemanowi, który pozwolił nam bez ograniczeń przeprowadzać zajęcia językowe, a także jego wspaniałemu personelowi za wytrwałe utrzymywanie nas (wykładowców i uczniów) przy życiu. Kilku kolegów pomagało nam nauczać o hieroglifach w tej szkole: Ludwig Morenz, Toby Wilkinson i w szczególności Josč-Ramon Pčrez- Accino, który jest teraz naszym stałym partnerem w pracy dydaktycznej. W the University of London Centre for Extra-Mural Studies nasze wyrazy wdzięczności należą się Tonyemu Legge i Lesley Hannigan, którzy pozwolili nam na dowolność w przeprowadzaniu kursu tak, jak to uważliśmy za stosowne, a także Luise Lambe. Mark naszkicował swoją wizję książki podczas rezydowania jako wykładowca przy All Souls Colledge, Oxford i zakończył pracę po objęciu stanowiska w The School of Archeology, Classic and Oriental Studies, University of Liverpool. Korzystając z nadarzającej się teraz okazji chciałby on podziękować za poparcie obu tych instytucji. Jego praca nad językowymi sekcjami tej książki rozwijała się jednocześnie z wszechstronnym studenckim kursem gramatycznym Wprowadzenie do języka egipskiego Państwa Średniego, która to pozycja będzie opublikowana oddzielnie. Jesteśmy wdzięczni personelowi the British Museum Press w szczególności za zgodę na opublikowanie tak złożonej pozycji. Przede wszystkim wdzięczni jesteśmy naszemu edytorowi Carolyn Jones za oddanie i optymizm w trakcie pracy z tak wymagającym projektem. Szczególnie chcielibyśmy podziękować Nigelowi Strudwickowi za podjęcie się wykonania anglo-egipskiego druku, Helen Strudwick za poprawki próbek pod nieobecność Nigela. Nasze podziękowania należą się także Markowi Mechanowi za stworzenie mapy Abydos ze str. 54. Zwyczajowo należy dodać ostatnie słowo o partnerach, ale przy tej sprawie nasze uczucie i płynące z głębokiego serca podziękowania należą się naszym żonom ? Joanne Timpson i Kathy Mc Fall, które wytrzymały z nami i tym projektem tak długi czas. W szczególności wdzięczni jesteśmy Joanne, która poradziła sobie z przybyciem Oliviera oraz zaabsorbowanego męża, znajdując czas na komentarz dotyczący końcowej wersji książki. Mark Collier Bill Manley

   ZAPISZ SIĘ