Kamień filozoficzny - Okładka książki

Kamień filozoficzny

  • nakład wyczerpany
  • ISBN: 83-7377-012-7;
  • Cena katalogowa: 37.30 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 19.5 x 27.5;
  • Data ostatniego wydania: 2002;
  • Nr wydania: I;
Janusz Nawrocki
NW-Mariusz Golak
0
1

Posługując się tą książką i wykonując ćwiczenia w niej zawarte nauczysz się pracy z bioenergią. Dzięki temu będziesz mógł wziąć zdrowie w swoje ręce i pomóc zarówno sobie, jak i innym.
Poprzez szereg interesujących, różnorodnych ćwiczeń adept szybko przyswaja niezbędne techniki i wiedzę na temat pracy z bioenergią, mistrz zaś doskonali swe umiejętności, dążąc do absolutnej perfekcji.
Kamień filozoficzny to zagadka istnienia, cel sam w sobie.
Kamień filozoficzny to formuła zdolna zmienić każdą substancję w złoto.
Kamień filozoficzny to cel poszukiwań pokoleń magów, alchemików.
Kamień filozoficzny to Święty Graal każdego, kto chce zostać doskonałym bioenergoterapeutą.

Spis treści:
Przedmowa ……. 9
Część I…..
1. Przeznaczenie książki….. 15
2. Kryteria prawdy i obiektywizmu w parapsychologii….. 16
3. Energia, dystrybucja energii w strumieniach….. 17
4. Miłość, rodzina, dziecko….. 22
5. O nauczaniu….. 25
6. Idea, forma, energia, przedmiot….. 27
7. Ziemia jako żywy organizm….. 30
8. Religie wyższe….. 32
9. Niewidzialna sieć energetyczna….. 37
10. Otoczka człowieka. Wyjście w niewidzialny świat po śmierci….. 44
11. Czas. Teraźniejszy, przeszły, przyszły….. 49
12. Związek człowieka ze światem zewnętrznym (ochrona środowiska) ….. 52
13. Sztuka, problem twórczości….. 54
14. Spirale na całym świecie. Tarot. Apokalipsa. Symbol krzyża….. 58
15. Spirala ? ?dupleks-sfera?. Teoretyczne podstawy….. 62
16. Ćwiczenia przygotowawcze do pracy ze spiralą….. 65
17. Praca z dupleks-sferą. Wprowadzenie….. 75
Wskazówki praktyczne….. 90
Lekcja 1. Praca z centrami energetycznymi….. 90
Lekcja 2. Praca z dublerem (sobowtórem eterycznym)….. 92
Lekcja 3. Praca z dużymi sferami ….. 93
Lekcja 4. Tworzenie spiral….. 95
Lekcja 5. Jednoczesne obracanie sfer i spiral….. 96
Cykle sprężania i rozprężania energii….. 97
Lekcja 6. Wyjście poza czarny punkt….. 105
Lekcja 7. Inne światy….. 106
Lekcja 8. Podłączenie do konstelacji….. 107
Lekcja 9. Sześcioskrzydły Serafin….. 110
18. Podłączenie łańcuchów rezonansowych….. 113
19. Uzdrowicielstwo, jego postacie….. 118
20. Problemy chorych psychicznie….. 122
21. Praca we dwoje….. 125
O energii płciowej….. 127
Doskonała małżeńska para….. 129
22. O medycynie….. 130
23. Laboratorium parapsychologiczne i jego wyposażenie….. 131
Podsumowanie….. 134
Posłowie ….. 134
Otoczki Ziemi….. 135
Praca z otoczkami Ziemi na spiralach….. 136
Praca ze spiralą w grupie….. 138
Jak leczyć na naszym poziomie, z naszymi spiralami….. 139
Praca z kolorami pośrednimi….. 142
Praca na wzmacniających potokach….. 144
Trzy symbole….. 145
Archaniołowie….. 148
O Bogu….. 149
O modlitwie….. 151
Krzyż ośmioramienny….. 152
Liczby….. 155
O Trójcy….. 157
Modlitwy….. 162
Kiedy odmawia się modlitwy….. 162
Leczenie modlitwami….. 163
Modlitwa w intencji zmarłych….. 165
Modlitwa do Anioła Stróża….. 166
Modlitwa przed jedzeniem….. 166
Zakończenie modlitw….. 167
Modlitwy, które należy odmawiać codziennie….. 167
Modlitwy do świętych uzdrawiających rozliczne choroby….. 167
Część II…..
Martwi żyją dalej….. 193
Zamknięty obieg informacji w przyrodzie….. 194
Spirale….. 195
Jeruzalem Niebiańskie….. 201
Praca z ludźmi zmarłymi….. 202
Praca z przodkami….. 204
Relaksacja systemowa….. 207
Problemy raka….. 210
Tunele zdarzeń….. 211
Zajęcia praktyczne….. 212
Sąd ostateczny….. 218
Podwójna piramida z kulą w środku ….. 227
Bibliografia….. 231

Fragment:
Autor Kamienia filozoficznego – Michaił Lwowicz Pieriepielicyn jest z zawodu lekarzem-pediatrą. W 1967 r. ukończył w Moskwie Instytut Medyczny im. Pirogowa, kilka lat pracował w swojej specjalności. Później poważnie zajął się zgłębianiem równoległych gałęzi medycyny: neuropatologii, psychoterapii, akupunktury, jak również parapsychologii. Stworzył swój system pracy z energiami, system kształcenia do kierowania nimi. Stworzył również metodykę objętościowego bioenergoterapeutycznego psychotreningu. Zaproponowana przez niego metodyka, pozwala rozwinąć objętościowe postrzeganie wewnętrznego i zewnętrznego świata, zachowywać i odtwarzać swoje zdrowie i innych, a co najważniejsze wyrabiać umiejętność podłączania się do dowolnej informacji. W opracowaniu systemu pracy z energiami autor wykorzystał doświadczenie i osiągnięcia wiedzy filozoficznej osiągniętej przez ludzi: staroindyjską filozofię, teozofię, astrologię, jak również prace uczonych rosyjskich, przyrodników, fizjologów: K. E. Ciołkowskiego, W. I. Wernadskiego, A. D. Czyżewskiego, I. M. Sieczenowa oraz prace myśliciela religijnego XIX wieku N. F. Fiodorowa.
Treść książki oparta jest na sentencjach Pism Świętych Nowego i Starego Testamentu, na nowym ujęciu wewnętrznej istoty chrześcijaństwa, które pomoże ludziom intelektu zrozumieć miejsce religii w kulturze, uświadomić sobie etykę i wielką moralność nauki Chrystusa, wprowadzić ją do swego życia, zjednoczyć wszystkich chrześcijan, i wierzących, i praktykujących. Opierając się na objawieniach Starego i Nowego Testamentu, chrześcijanie XX wieku mogliby leczyć ludzi, przewidywać zdarzenia, poznawać przeszłość. Metodyka przedstawiona w książce pozwoli zainteresowanemu czytelnikowi opanować metody diagnozowania i leczenia bez kontaktu fizycznego z chorym, w tym też na dowolne odległości z fotografii, analizować przeszłość i przewidywać przyszłe zdarzenia, odbierać informacje z wiekowych przedmiotów. Ta metodyka da także możliwość wejścia do żywego świata przyrody, zrozumienia i odczucia świata minerałów, zrozumienia myśli i odczuć zwierząt i roślin, odczucia więzi z Kosmosem.
Zamysłem książki jest duchowe zjednoczenie wszystkich obywateli Ziemi, pomoc w ich zbliżeniu, pobudzenie do stworzenia wspólnego języka poezji i uczuć. W chwili obecnej Rosja najpełniej zachowała tradycje dawnego chrześcijaństwa. Nadszedł czas odtworzenia religii pierwszych wieków, rozszyfrowania jej naukowego i energetycznego sensu, wykazanie, że religia to nie tylko wiara, ale i nauka.
Wydanie to zawiera dwie części, w których przedstawione są systemy pracy z energiami i metodyki praktyczne.

  • nakład wyczerpany
ZAPISZ SIĘ