Żywa woda źródłem zdrowia - Okładka książki

Żywa woda źródłem zdrowia

  • nakład wyczerpany
  • ISBN: 83-88351-33-8;
  • Cena katalogowa: 18.70 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 2001;
  • Nr wydania: I;
  Janusz Nawrocki
  NW-Monika Muszyńska
  0
  1

  Woda jest na naszej planecie podstawowym składnikiem umożliwiającym życie. Ostatnie badania i obserwacje ukazują tę powszechnie występującą substancję w zupełnie nowym świetle. Okazuje się, że możemy przez odpowiednie działania uczynić z niej wspaniałe lekarstwo. Niniejsza publikacja zawiera unikalne informacje na temat wody żywej i martwej oraz wody jonizowanej jonami srebra, a także szczegółowe opisy sposobów przetwarzania jej w warunkach domowych i zastosowania do różnych celów – w tym także spożywczych i terapeutycznych.

  Fragment: Znaczenie wody w naszym życiu oraz problemy związane z jej uzdatnianiem W ostatnich latach zaczęło się pojawiać więcej publikacji dotyczących zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego, a w szczególności wody pitnej, jej zanieczyszczenia chemikaliami, radionuklidami i innymi odpadami przemysłowymi, związanymi z działalnością człowieka na Ziemi. Zainteresowanie wodą jest szczególne, bowiem stanowi ona główną część składową biosfery Ziemi, podstawę wszystkiego, co żyje ? od komórki do organizmów żywych wyższego rzędu. Woda jest podstawowym składnikiem umożliwiającym przemianę materii wszystkich organizmów roślinnych i zwierzęcych na Ziemi, i człowiek nie jest wyjątkiem. Woda stanowi prawie 2/3 masy ciała dorosłego człowieka, u niemowląt zaś ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. Oprócz ogólnych właściwości chemicznych woda posiada zdolność przechowywania informacji, która wpływa na jej aktywność biologiczną. Woda ma również ogromne znaczenie dla przyrody nieożywionej. Warto wspomnieć chociażby o roli oceanu światowego i jego wpływie na klimat, jak też na ogólną postać naszej planety. A. Małowiczko w swojej książce pisze, iż: …Nasza planeta – to ogromny kryształ wody… Woda łączy wszystko, co ożywione i nieożywione na planecie w jeden system, regulowany przez samą przyrodę… Nasze życie, nasze zdrowie czy nasze choroby zależą od tego, jaka woda, w jakiej ilości i z zawartością jakiej informacji płynie w naszej krwi i limfie… Wiadomo, że woda jest źródłem informacji. Długo przechowuje dane o ilości zawartych w niej substancji chemicznych, drobnoustrojów (bakterii, wirusów), zachowuje też informację, przekazaną jej za pomocą metod niekonwencjonalnych (np. bioenergetycznych) i in. Nierzadko woda staje się źródłem epidemii (np. wybuch epidemii cholery w obwodzie odeskim w roku 1998). Zatem, zagadnienia dotyczące oczyszczania, odkażania, zmiękczania i zwiększania biologicznej aktywności wody nabrały w dobie obecnej tym większej aktualności. W rozwiązaniu tego problemu biorą udział naukowcy, lekarze oraz badacze-entuzjaści z różnych krajów świata, którzy dbają o przyszłość swoich dzieci i wnuków. Wyniki tych badań oraz praktyczne wskazówki ukazują się w wydawnictwach periodycznych, wydawane są w postaci osobnych broszurek i książek. Największa ilość publikacji poświęcona jest domowym sposobom uzdatniania wody pitnej. Do takich sposobów należy filtrowanie, uzyskiwanie wody jonizowanej srebrem, wody krzemieniowej, magnezowanej oraz wody od z topionego śniegu (lodu). Istnieją również inne sposoby zwiększania biologicznej aktywności wody, np. poprzez naładowanie informacją bioenergetyczną (w tym miejscu należałoby wspomnieć A. Czumaka; poza tym, nawet woda święcona jest przykładem takiego naładowania) czy elektrolizę wody, w wyniku której powstaje tzw. woda aktywowana. Przejdźmy zatem do krótkiego omówienia właściwości wymienionych typów wody.

   • nakład wyczerpany
   ZAPISZ SIĘ