Astrologia prog tranzyty - Okładka książki

Astrologia prog tranzyty

  • nakład wyczerpany
  • ISBN: 83-86737-54-9;
  • Cena katalogowa: 43.10 zł;
  • Oprawa: twarda;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 1999;
  • Nr wydania: I;
Janusz Nawrocki
NW-Magdalena Kuźmiuk
0
1

Wielotomowy, podręcznik astrologii, przeznaczony zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Napisany przez Polaka, wybitnego astrologa dr Krystynę Konaszewską-Rymarkiewicz. W rzetelny i wyczerpujący sposób przybliża każdemu współczesny poziom tej królewskiej wiedzy, tradycjami sięgającej tysiącleci. W niniejszym tomie przedstawiono od podstaw pracę prognostyczną przy wykorzystaniu techniki tranzytów. Encyklopedyczne opisy interpretacyjne umożliwiają zrozumienie każdej sytuacji astrologicznej, są też doskonałą inspiracją do własnych przemyśleń. Spis treści: Tranzyty ……. 7 Dynamiczne cykle planetarne ….. 8 Integracja planetarnych i indywidualnych cykli ….. 18 Skrótowe znaczenie tranzytujących cykli planetarnych….. w praktyce ….. 26 Planety klas wiekowych ….. 28 Midpunkty ….. 30 Zasady interpretacji tranzytów ….. 32 Szczegółowa interpretacja tranzytów przez domy natalne i aspekty: ….. 54 Tranzyty planet szybko biegnących ….. 54 SŁOŃCE ….. 54 Tranzyt Słońca przez domy natalne ….. 55 Aspekty tranzytującego Słońca ….. 57 Słońce tranzytujące midpunkty par planet natalnych ….. 71 KSIĘŻYC ….. 78 Tranzyt Księżyca przez znaki Zodiaku ….. 78 Tranzyt Księżyca przez domy natalne ….. 82 Aspekty tranzytujące Księżyca ….. 84 Księżyc tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 99 MERKURY ….. 104 Tranzyty Merkurego przez domy natalne ….. 105 Aspekty tranzytującego Merkurego ….. 108 Merkury tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 121 WENUS ….. 128 Tranzyty Wenus przez domy natalne ….. 129 Aspekty tranzytującej Wenus ….. 132 Wenus tranzytująca midpunkty par planet natalnych ….. 144 MARS ….. 150 Tranzyty Marsa przez domy natalne ….. 151 Aspekty tranzytującego Marsa ….. 155 Mars tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 171 Tranzyty planet wolno biegnących ….. 178 JOWISZ ….. 178 Tranzyty Jowisza przez domy natalne ….. 179 Aspekty tranzytującego Jowisza ….. 183 Jowisz tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 203 SATURN ….. 213 Tranzyty Saturna przez domy natalne ….. 214 Aspekty tranzytującego Saturna ….. 219 Saturn tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 240 URAN ….. 248 Tranzyty Urana przez domy natalne ….. 249 Aspekty tranzytującego Urana ….. 254 Uran tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 274 NEPTUN ….. 283 Tranzytujący Neptun przez domy natalne ….. 284 Aspekty tranzytującego Neptuna ….. 287 Neptun tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 306 PLUTON ….. 318 Tranzytujący Pluton przez domy natalne ….. 319 Aspekty tranzytującego Plutona ….. 322 Pluton tranzytujący midpunkty par planet natalnych ….. 338 Tranzyty węzłów księżycowych ….. 346 Księżyc i jego wpływy ….. 353 Eklipsy solarne i lunarne ….. 359 Eklipsa solarna ….. 364 Eklipsa lunarna ….. 372 Tranzyty a zdrowie ….. 380 Fragment: TRANZYTY …Tranzyty są przekazami z Kosmosu, które mają nam powiedzieć, jak powinniśmy rozwijać swoje urodzeniowe potencjały i wykorzystać energie dostępne w danej chwili. (Tracy Marks The Astrology of Self Discovery) Niniejszy podręcznik poświęcony jest najbardziej popularnej i najbardziej skutecznej technice prognozowania w astrologii – tranzytom. TRANZYTAMI nazywamy bieżące przebiegi planet dzień po dniu zebrane w tzw. EFEMERYDACH, w których długości ekliptyczne planet obliczone są na godzinę 00 lub w niektórych na godzinę 12 w południe Czasu Uniwersalnego (Greenwich = GMT) na każdy dzień danego roku kalendarzowego. Ogólnie mówiąc tranzyty wskazują okresy korzystne lub nie dla określonych działań, jak również pewne typy działań manifestują się przy specyficznych tranzytach. Tranzyty prezentują różnorodne kombinacje wpływów planet natalnych w aspektach do planet tranzytujących. Znaczenie planety tranzytującej przy interpretacji jest zbliżone do znaczenia planet w horoskopie natalnym. Dotyczy to również aspektów. Aby jednak ułatwić pracę z tranzytami podano w miarę szczegółowe ich omówienie. Podstawy interpretacji tranzytów obejmują: – dynamiczne cykle planetarne, – midpunkty, – szczegółową interpretację planet tranzytujących przez domy horoskopu natalnego i ich aspekty do planet natalnych, – tranzyty węzłów księżycowych, – eklipsy: solarną i lunarną, – przybliżony wpływ tranzytów na zdrowie. DYNAMICZNE CYKLE PLANETARNE Każdy człowiek w ciągu całego swego życia podlega wielkiej różnorodności cykli, z których większość warunkuje utrzymanie się ludzi przy życiu. Należą tu podstawowe cykliczne procesy biochemiczne zachodzące na poziomie komórkowym, cykliczna praca wielu narządów, jak praca serca, rytm oddychania, fale mózgowe, proces trawienia, wydalania, praca gruczołów dokrewnych itp. W odniesieniu do należytego funkcjonowania naszego ciała – cykl dobowy z na przemian występującymi dniami i nocami, które pozwalają na okres aktywności organizmu (dzień) i jego regenerację (noc). Wreszcie cykle pogody, zmieniających się pór roku po dynamiczne cykle planet naszego Układu Słonecznego. Jednym z zadań astrologii jest badanie tych największych cykli i próba ich korelacji z cyklicznymi wydarzeniami na Ziemi i kolejnymi psychiczno-biologiczno-fizycznymi okresami życia człowieka. Każda planeta Układu Słonecznego łącznie z Ziemią obiega Słońce po swej orbicie w ściśle określonym czasie charakterystycznym dla tej planety, zatem m.in. planety różnią się między sobą długością czasu, w którym dopełnia się ich cykl obiegu. Z punktu widzenia astrologii geocentrycznej, która zakłada jako centralny punkt naszego układu Ziemię, każda planeta wraz ze Słońcem i Księżycem okrąża Ziemię w innym, ściśle określonym czasie. W związku z tym, dzielimy planety na szybko biegnące: Księżyc, Słońce, Merkury, Wenus, Mars i wolno biegnące: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. (Patrz: Astrologia t. 1. i 2.). W odniesieniu do schematu jakiegokolwiek horoskopu: natalnego, politycznego, mundialnego, horarnego itp. indywidualny cykl planety przez ten horoskop rozpoczyna się od jej położenia w tym horoskopie i kończy się na nim po przebiegnięciu 360° koła zodiakalnego. Zatem miejsce położenia planety w horoskopie bez względu na jej stopień długości ekliptycznej będzie punktem zerowym określającym początek indywidualnego cyklu planety. Należy pamiętać, że każdy horoskop jest zdjęciem nieba i układów planetarnych uchwyconych tylko w tym momencie czasu i tak jak po zrobieniu zdjęcia grupie osób, nie zastygają one już na zawsze w pozie jaką przybrały, ale rozchodzą się, tak i planety kontynuują swój bieg po własnej orbicie zmieniając stale położenie, czyli okrążają = tranzytują poprzez wszystkie znaki Zodiaku danego horoskopu i wszystkie szczyty domów, tworząc do swego początkowego = natalnego położenia w danym horoskopie – odpowiednie aspekty. Księżyc dokonuje pełnego obrotu (czyli jednego cyklu) w ciągu 28-29 dni, Merkury po 88 dniach, Wenus potrzebuje 224 i 1/4 dni, Słońce roku, Mars 22 miesięcy, Jowisz 12 lat, Saturn 28-30 lat, Uran 84 lat, Neptun 164-5 lat zaś Pluton aż 249 lat. Biorąc pod uwagę, że średnia wieku życia osoby waha się pomiędzy 70-75 lat jasnym jest, że wszystkie planety szybko biegnące utworzą od kilkudziesięciu (Księżyc) do kilku (Jowisz, Saturn) nawracających cykli w ciągu życia osoby, nieliczni doświadczą pełnego cyklu Urana, natomiast nikt nie doświadczy pełnego cyklu Neptuna i Plutona. Jak wspomniano wyżej – indywidualny cykl planety rozpoczyna się od jej pozycji jako punktu wyjściowego, po czym tranzytuje ona sukcesywnie przez wszystkie kolejne znaki i domy tworząc do swej pozycji natalnej szereg kolejnych aspektów (= odległości kątowych), aby zakończyć swój bieg koniunkcją z własną pozycją wyjściową. Wszystkie aspekty tranzytującej planety od momentu koniunkcji aż do opozycji w stosunku do swej pozycji natalnej są rozbieżne ponieważ planeta oddala się od koniunkcji i są to: rozbieżny sekstyl, rozbieżna kwadratura, rozbieżny trygon (120°), opozycja. Od tego momentu planeta zbliża się do kolejnej koniunkcji tworząc aspekty zbieżne: zbieżny trygon, zbieżną kwadraturę, zbieżny sekstyl. Powyższe aspekty wyznaczają kolejne fazy danego cyklu, a ściślej procesu lub szeregu rozwojowego, którego natura jest zgodna z naturą tranzytującej planety i jej sposobem wyrażania energii, którą prezentuje. I. faza: koniunkcja Rozpoczyna dany proces, którego skutków zwykle jeszcze sobie nie uświadamiamy. II. faza: rozbieżny sekstyl Rozwijający się proces sukcesywnie dociera do naszej świadomości i teraz możemy stwierdzić, co wydarzyło się podczas koniunkcji. Jeżeli stwierdzimy, że dana sytuacja rozwija się dla nas w sposób niekorzystny, mamy czas, aby wprowadzić odpowiednie poprawki. Gdy zaniechamy dokonania korekty lub sobie zlekceważymy sytuację, wówczas negatywne skutki swej opieszałości odczujemy już w fazie kwadratury. III. faza: rozbieżna kwadratura Faza ta jest zawsze okresem kryzysowym, co nie oznacza od razu katastrofy. Faza ta jest rodzajem testu/analizy dla wyłuskania słabych punktów danego procesu i zdecydowania czy ma być on kontynuowany w tym samym kierunku, czy też nie. Jeżeli proces rozwija się w kierunku niekorzystnym zasygnalizują to wydarzenia i zmiany, które zahamują lub wręcz uniemożliwią dalszą kontynuację. Należy mieć na uwadze, że wydarzeniami są nie tylko sprawy zewnętrzne, ale i zmiany psychiczne, którym osoba podlega i właśnie one mogą być przyczyną, że człowiek nie jest w stanie lub nie umie zauważyć popełnianych błędów, wówczas negatywny efekt nastąpi podczas opozycji, kiedy to wszystko trzeba będzie zaczynać od nowa, gdyż w tym przypadku opozycja zadziała jako koniunkcja. Jeżeli jednak osoba pokona wszelkie przeszkody i odpowiednio pokieruje wyzwaniami stawianymi na jej drodze przez kwadraturę wówczas dokona poważnego skoku naprzód i w czasie opozycji osiągnie kulminację swych wysiłków oraz pozytywny efekt. IV. faza: rozbieżny trygon Jest to okres, w którym łatwo się pogubić. Jeżeli osoba pokona wszelkie kryzysowe sytuacje rozbieżnej kwadratury, okres ten sprzyja pozytywnemu rozwojowi sprawy. Jeżeli jednak osoba zlekceważyła sobie ?ostrzeżenia? kwadratury lub nie umiała sobie z nimi poradzić, to faza ta sprzyja trzymaniu się kurczowo swej dotychczasowej linii postępowania, wówczas skutki w czasie opozycji będą opłakane. V. faza: opozycja Jak podano wyżej, wyniki działania osoby są zależne od tego jak funkcjonowała w okresie poprzednich faz. Jeżeli proces rozwijał się pozytywnie w czasie opozycji osoba zbiera nagrodę za dotychczasowe wysiłki i może spokojnie przyswajać sobie pozytywne skutki procesu, a równocześnie przygotowywać się do wejścia na wyższy poziom rozwoju. Kiedy jednak proces rozwijał się negatywnie, a osoba nie sprostała wyzwaniom i trudnościom, wówczas w tej fazie przyjdzie wszystko zaczynać od nowa, zaś dotychczasowy wysiłek poszedł na marne. VI. faza: zbieżny trygon Jest to w pewnym stopniu niebezpieczny okres dla osób, które osiągnęły sukces w czasie opozycji, gdyż zaznacza się silna skłonność do zaniechania dalszych wysiłków, ponieważ wszystko wydaje się biec gładko siłą rozpędu. Nie ma nic bardziej mylnego niż takie stanowisko. Teraz jest czas, aby spokojnie zaplanować strategię kolejnego działania, które pozwoli Wam na dalszy rozwój. Jeżeli jednak opozycja stała się punktem wyjściowym dla ponownego rozpoczęcia działania, które poniosło fiasko, wówczas zbieżny trygon działa jak faza rozbieżnego sekstylu. VII. faza: zbieżna kwadratura Jest to zupełnie odmienny okres od rozbieżnej kwadratury, która była czasem kryzysu, tworzenia jakiejś struktury. Kwadratura zbieżna kieruje nas ku uwolnieniu się od zastałych spraw i zrobieniu kroku naprzód. Jeżeli nie pójdziecie we wskazanym przez nią kierunku oraz spoczniecie na laurach uważając, że już wszystko osiągnęliście, wówczas może zmusić Was do zmiany stanowiska przez stworzenie takiej sytuacji. Jeżeli nie zastosujecie się do tego nowego wyzwania, możecie swą postawą wywołać taki kryzys, który przy następnej koniunkcji spowoduje Wasz upadek. Dla osób, które wszystko rozpoczęły od nowa w okresie opozycji, faza ta działa jak rozbieżna kwadratura i jeżeli wszystko w tym czasie przebiega pomyślnie, wówczas pozytywnego efektu należy spodziewać się przy nadchodzącej koniunkcji. VIII. faza: zbieżny sekstyl Jest to faza porównywalna z rozbieżnym trygonem i dla osób, które pozytywnie zaliczyły zbieżną kwadraturę, prezentuje okres równowagi i spokojnego przygotowywania się do zmian, które rozpocznie następny cykl. Niekiedy, dla wyraźniejszego rozpatrzenia danego cyklu stosuje się tzw. małe aspekty tj. półsekstyle (30°), półkwadratury (45°), półtorakwadratury (135°) i kwinkunksy (150°). Każda z planet podczas swego indywidualnego cyklu, przechodzi równocześnie przez 4 silne i aktywne punkty horoskopu zwane kątami tj. przez ascendent (szczyt 1. domu), Imum Coeli (= IC = szczyt 4. domu), descendent (szczyt 7. domu) i Medium Coeli (= MC = szczyt 10. domu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wzbudzając odpowiednie energie. Jeżeli znamy rytm takiego cyklu, możemy planować nasze działania, a nie reagować bez zastanowienia. Początek przechodzenia przez kąty i kwadranty horoskopu jest związany z miejscem położenia w horoskopie danej planety i każdy może rozpocząć swój indywidualny cykl od innego kwadrantu. Przy naturalnym układzie kątów: 1. faza: od AS do IC = faza uczenia się. Kiedy planeta przechodzi przez 1. kwadrant wówczas jej charakter może wskazać osobie jak należy się uczyć, jak rozwijać nowe dziedziny i jakich podstaw one wymagają. 2. faza: od IC do DS = faza doświadczenia. Planeta przechodząc przez 2. kwadrant może manifestować się w sposób skierowany na działanie przynoszące doświadczenie, wzrost oraz rozwój tego, czego osoba nauczyła się w 1 fazie. Jest to kwadrant samoekspresji, a im więcej osoba będzie doświadczać, tym więcej się nauczy. 3. faza: od DS do MC = faza działania. Przejście planety przez 3. kwadrant proponuje jak najefektywniejsze wykorzystanie tego, czego osoba nauczyła się w przeszłości, dla praktycznego działania. Jest to okres rozwoju zmierzającego do kulminacji. 4. faza: od MC do AS = faza zbierania nagrody. Tranzytująca planeta przez 4. kwadrant wskazuje, że jeżeli osoba w sposób pozytywny wykorzystała poprzednie fazy, jej działanie zostanie uwieńczone sukcesem. Jeżeli jednak nie wykorzystała swej szansy, może być zmuszona do zmiany wielu spraw. CYKLE KSIĘŻYCOWE Zostały omówione przy ostatnim rozdziale obejmującym lunacje i eklipsy. CYKL SŁONECZNY Tranzytujące Słońce powraca rokrocznie do swego natalnego położenia w Waszym indywidualnym horoskopie zawsze w okresie daty Waszych urodzin lub dzień wcześniej, albo dzień później, stąd jego cykliczny przebieg jest podstawą do obliczania prognozy rocznej w postaci solariusza (patrz: 3 tom Astrologii Solariusz i lunariusz). Całe życie na Ziemi uzależnione jest od corocznego cyklu słonecznego wynikające z obiegu kolejnych pór roku regulujących rytm biologicznego rozwoju organizmów. Słońce w horoskopie sygnifikuje nasze siły witalne, pierwotną energię fizyczną i emocjonalną. Powracając co roku do swego natalnego położenia, zasila indywidualną energię osoby, z której ona czerpie przez cały nadchodzący rok. Kiedy Słońce przechodzi przez ascendent danego człowieka wówczas ma on wrażenie, że staje się bardziej zauważalny dla otoczenia, że inni widzą go w bardziej korzystnym świetle niż w innych okresach roku. Podobnie ma się sprawa, gdy Słońce przechodzi przez MC. Wtedy własne osiągnięcia osoby stają się widoczne publicznie, zaczyna się o nich mówić, a nawet można zyskać sławę. Należy jednak pamiętać, że kiedy pół roku później Słońce stanie w opozycji do MC, w kwadraturze do ascendentu wszystko będzie zgoła inaczej wyglądać. Wtedy nasza kondycja fizyczna może być obniżona, a wszelkie starania, aby zabłysnąć też pójdą na marne. Dlatego np. jeżeli osoba stara się o pracę, gdy Słońce przechodzi przez ascendent powinniśmy się stawić osobiście, gdyż nasza siła przebicia wzrasta, natomiast gdy Słońce przechodzi przez MC należy raczej złożyć podanie z dokładnym wyszczególnieniem naszych dotychczasowych osiągnięć i opisem kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę fakt, że położenie natalnego Słońca w indywidualnym horoskopie może być rozmaite, zdarzają się sytuacje, że osoba urodziła się o zachodzie Słońca, wówczas jej natalne Słońce pada na descendent, zatem jest w opozycji do ascendentu. Da to paradoksalny efekt, gdyż Słońce tranzytując przez descendent spowoduje, że osoba będzie doskonale wyglądać i prezentować się zewnętrznie, podczas gdy jej siły witalne będą obniżone i może się czuć naprawdę źle. Podobnie, jeżeli osoba urodziła się koło północy, jej natalne Słońce pada na IC, kiedy Słońce tranzytując przez MC przyniesie jej okazję do sukcesu zawodowego, wtedy brak jej będzie siły przebicia. Znajomość cykli słonecznych może być wykorzystana w sposób praktyczny przez każdą osobę, gdyż daje schemat przepływu energii pozwalający zaplanowanie pewnych spraw, które wymagają od nas dobrego prezentowania się lub zapasu sił. Umożliwiają wybranie optymalnie dobrego okresu i przeczekanie okresów złych. Kolejnym, ważnym cyklem słonecznym są eklipsy solarne, czyli zaćmienia Słońca, omówione przy rozdziale poświęconemu lunacjom i eklipsom.

  • nakład wyczerpany
ZAPISZ SIĘ