Astrologia węzłów księżycowych - Okładka książki

Astrologia węzłów księżycowych

  • ISBN: 83-86737-33-6;
  • Cena katalogowa: 22.90 zł;
  • Oprawa: miękka;
  • Format: 14,5 x 20,5 cm;
  • Data ostatniego wydania: 1997;
  • Nr wydania: I;
Janusz Nawrocki
NW-Magdalena Kuźmiuk
0
1

Astrologia węzłów księżycowych – Bruno i Louise Huber – (astrologia karmiczna) ukazuje duchową stronę każdego człowieka. W różnorodnych poglądach astrologicznych węzeł księżycowy jest bezspornie elementem, który niesie informację o najszerszym wymiarze człowieczeństwa. Swoją pozycją w horoskopie opisuje nie tylko cel naszego życia, lecz również historię mych poprzednich oraz przyszłych inkarnacji.

Wstęp 13
Część I……
Bruno Huber…..
Astrologia węzłów księżycowych…..
– struktura i oddziaływanie…..
Uwagi wstępne….. 16
1. Oddziaływanie węzła księżycowego w horoskopie podstawowym….. 20
Księżyc jako ?nocna? strona naszej osobowości ….. 21
węzły księżycowe: Głowa i Ogon Smoka ….. 22
Stonehenge, kalendarz księżycowy z epoki kamiennej ….. 25
Oś węzłów księżycowych jako oś rozwoju ….. 28
Psychiczne drogowskazy ….. 29
Wstępujący węzeł księżycowy ….. 31
Zstępujący węzeł księżycowy ….. 33
Cykle węzłów księżycowych ….. 34
Węzeł księżycowy a ascendent ….. 35
Ćwiczenia z węzła księżycowego…..
? związki z ascendentem ….. 37
Węzeł księżycowy jako czynnik korygujący ….. 40
2. Aspekty do węzła księżycowego ….. 42
Czym są aspekty? ….. 43
Czerwone aspekty ….. 44
Niebieskie aspekty ….. 45
Zielone aspekty ….. 46
Węzeł księżycowy a planety ….. 47
Węzeł księżycowy z Księżycem ….. 48
Węzeł księżycowy ze Słońcem ….. 48
Węzeł księżycowy z Saturnem ….. 49
Węzeł księżycowy z Merkurym….. 50
Węzeł księżycowy z Wenus ….. 50
Węzeł księżycowy z Marsem ….. 51
Węzeł księżycowy z Jowiszem ….. 51
Węzeł księżycowy z Uranem ….. 52
Węzeł księżycowy z Neptunem ….. 53
Węzeł księżycowy z Plutonem ….. 53
Nieaspektowany węzeł księżycowy ….. 55
Węzeł księżycowy jako ?władca napięcia? ….. 56
Węzeł księżycowy w trzech obszarach domu ….. 58
Znaki ?zamknięte? ….. 60
3. Węzeł księżycowy w domach ….. 61
Pierwszy krok ….. 61
Węzeł księżycowy w domu pierwszym ….. 62
Węzeł księżycowy w domu drugim ….. 65
Węzeł księżycowy w domu trzecim ….. 66
Węzeł księżycowy w domu czwartym ….. 67
Węzeł księżycowy w domu piątym ….. 70
Węzeł księżycowy w domu szóstym ….. 72
Węzeł księżycowy w domu siódmym ….. 75
Węzeł księżycowy w domu ósmym ….. 77
Węzeł księżycowy w domu dziewiątym ….. 79
Węzeł księżycowy w domu dziesiątym ….. 81
Węzeł księżycowy w domu jedenastym ….. 84
Węzeł księżycowy w domu dwunastym ….. 87
4. Węzeł księżycowy w znakach ….. 91
Różnice między domami a znakami Zodiaku ….. 91
Węzeł księżycowy w znaku Barana ….. 93
Węzeł księżycowy w znaku Byka ….. 93
Węzeł księżycowy w znaku Bliźniąt ….. 95
Węzeł księżycowy w znaku Raka ….. 95
Węzeł księżycowy w znaku Lwa ….. 96
Węzeł księżycowy w znaku Panny ….. 97
Węzeł księżycowy w znaku Wagi ….. 98
Węzeł księżycowy w znaku Skorpiona ….. 99
Węzeł księżycowy w znaku Strzelca ….. 100
Węzeł księżycowy w znaku Koziorożca ….. 101
Węzeł księżycowy w znaku Wodnika ….. 102
Węzeł księżycowy w znaku Ryb ….. 103
5. Horoskop węzła księżycowego ….. 105
Węzeł księżycowy a wewnętrzna przeszłość ….. 105
Jak powstaje horoskop węzła księżycowego ….. 108
Domy horoskopu węzła księżycowego i ich archetypowe definicje ….. 110
Domy horoskopu węzła księżycowego 1?12 ….. 112
Horoskop węzła księżycowego jako wewnętrzny potencjał ….. 121
6. Trzy horoskopy ….. 124
Radiks jako horoskop podstawowy ….. 124
Horoskop domów ….. 124
Horoskop węzła księżycowego ….. 126
Porównanie horoskopu podstawowego i horoskopu węzła księżycowego ….. 129
Ewolucja w trzech horoskopach ….. 130
7. Punkt wieku w horoskopie węzła księżycowego ….. 132
Punkt wieku ….. 132
Miejsce spotkania punktów wieku i opozycja ….. 133
Podstawowe obszary życia ….. 136
Miejsca spotkania punktów wieku na osiach domów ….. 136
Oś spotkania 1/7 ….. 137
Oś własności 2/8 ….. 138
Oś myślenia 3/9 ….. 139
Oś jednostki 4/10 ….. 140
Oś wzajemnych stosunków 5/11 ….. 141
Oś egzystencji 6/12 ….. 142
Oś ?spotkań? punktów wieku a oś węzłów księżycowych ….. 143
Część II……
Louise Huber…..
Węzły księżycowe i ezoteryka…..
1. Związki ezoteryczne ….. 145
Wprowadzenie ….. 145
Czym jest ezoteryka? ….. 146
Eteryczny świat i horoskop węzła księżycowego ….. 147
Cztery subtelne ciała człowieka ….. 149
Ezoteryczna definicja węzła księżycowego ….. 152
Nieśmiertelność ….. 153
Prawa ewolucji ….. 154
Nauka o reinkarnacji ….. 155
Terapia reinkarnacyjna ….. 155
Ciągle aktualne szanse ….. 156
Doskonalenie się ….. 157
Uwolnienie się od winy ….. 157
Świadomość historyczna ….. 158
Karma i dharma ….. 159
Osobowość cienia ….. 161
Sfera lustrzanego odbicia ….. 162
Efekt odwrócenia ….. 163
Poza dobrem i złem ….. 164
Teoria względności ….. 164
Odnalezienie sensu ? synteza ….. 165
Integracja cienia ….. 166
Metody psychologiczne ….. 167
2. Archetypy reinkarnacyjne ….. 168
Czym są archetypy? ….. 168
Przypomnienia ….. 169
Charakterystyczne struktury zachowań ….. 169
Postacie historyczne ….. 170
Bodźce ….. 172
Zapomnienie ….. 172
Poradnictwo ….. 173
Słowa ? bodźce ….. 173
Archetypy ….. 174
3. Zasady interpretacyjne….. 187
Elementy zasad interpretacyjnych ….. 187
Przesunięcie domów ….. 188
Obraz aspektów ….. 188
Przesunięcie w poziomie i w pionie ….. 190
Horoskop przykładowy Stefana ….. 191
Przesunięcie planet ….. 191
Horoskop przykładowy Marii ….. 192
Przesunięcie Słońce ? Księżyc ….. 192
Kilka faktów z biografii ….. 194
Planety w tym samym domu ….. 195
Trójstopniowość ….. 195
Horoskop przykładowy Nory ….. 196
Pozostałe reguły interpretacyjne ….. 199
Planety pozbawione aspektów w horoskopie węzła księżycowego ….. 199
Osobowości częściowe ….. 199
Opozycje ….. 200
Te same osie ….. 201
Struktury władzy ….. 201
Punkt wieku dla horoskopu węzła księżycowego ….. 202
Punkt wieku w horoskopie węzła księżycowego ….. 203
Miejsca spotkań dwóch Punktów Wieku K1 i K2 ….. 203
Horoskop przykładowy Zuzanny ….. 204
Oś miejsc spotkań ….. 205
Opozycja punktów wieku ….. 205
4. Planety osobowości w horoskopie węzła księżycowego ….. 207
Wprowadzenie ….. 207
Słońce w horoskopie węzła księżycowego ….. 209
Przesunięcie Słońca ….. 210
Horoskop przykładowy opiekunki społecznej ….. 211
Księżyc w horoskopie węzła księżycowego ….. 212
Horoskop przykładowy Nory ….. 213
Przesunięcie Księżyca ….. 214
Saturn w horoskopie węzła księżycowego ….. 215
Horoskop przykładowy Hildegardy ….. 217
Przesunięcie Saturna ….. 217
Planety osobowości w krzyżach horoskopu węzła księżycowego ….. 219
Osobowość kardynalna w horoskopie węzła księżycowego ….. 219
Osobowość stała w horoskopie węzła księżycowego ….. 220
Osobowość zmienna w horoskopie węzła księżycowego ….. 221
5. Praktyczne porady dotyczące trzech horoskopów ….. 223
Podstawowe wskazówki ….. 223
Poradnictwo z wykorzystaniem horoskopu węzła księżycowego ….. 224
Wzajemne zaufanie ….. 225
Stopień oddziaływania ….. 226
Poradnictwo prowadzone z wykorzystaniem trzech horoskopów ….. 226
Historia naszego odkrycia ….. 227
Przypadek pierwszy: neurotyczna miłość ….. 228
Przypadek drugi: chudnięcie jako symptom duchowego kryzysu ….. 238
Uwagi końcowe ….. 247
Bibliografia….. 248

Uwagi wstępne
Astrologia węzłów księżycowych zawdzięcza swój rozwój wieloletnim pracom badawczym prowadzonym z potrzeby wypracowania właściwej metody oceny horoskopu. Udziela ona odpowiedzi na pytania, które zawsze poruszały ludzkość, pytania o sens życia. Jak wiadomo metody badawcze są zdeterminowane sposobem stawiania pytań. Ta podstawowa zasada nauki funkcjonuje, oczywiście, także i na polu badań astrologicznych. A zatem pytania dotyczące psychologicznych lub szerzej, umysłowych i duchowych problemów, zmuszają do poszukiwania innych rozwiązań metodologicznych niż te tradycyjne, zorientowane na szczęście zewnętrzne i sukces materialny.
Coraz więcej ludzi ucieka się do astrologii, ponieważ nie mogą odpowiedzieć sobie w zadowalający sposób na wiele pytań, przy pomocy wiedzy zdobytej w szkołach. Żywią nadzieję, że przez wiedzę astrologiczną poszerzą swoje horyzonty i uwolnią się od zewnętrznych i wewnętrznych przymusów. I rzeczywiście, astrologia już wielu ludziom pomogła stać się bardziej wolnymi, poszerzając ich świadomość, zwłaszcza astrologia węzłów księżycowych ukazuje model myślowy, według którego można lepiej samemu zrozumieć i zdefiniować swoją rzeczywistość. Umożliwia ona zrozumienie egzystencjalnych uwarunkowań, które niesie nam los tak, że układają się one w syntetyczny i klarowny obraz. Pozwala, krok po kroku, przezwyciężyć poczucie nieuchronności losu, rozdarcia między egzystencjalnymi lękami, a naszymi pragnieniami, co w konsekwencji pobudza w nas pozytywne siły wzrostu. Daje nam poczucie stawania się jednością, wzajemnego oddziaływania góry i dołu, naszego wnętrza oraz tego co nas otacza, mikrokosmosu i makrokosmosu, uczy nas patrzeć na różne obszary życia z góry, niejako z kosmicznego punktu widzenia.
Astrologia karmiczna ? ukazuje duchową stronę każdego człowieka. W różnorodnych poglądach astrologicznych węzeł księżycowy jest bezspornie elementem, który niesie informację o najszerszym wymiarze człowieczeństwa. Swoją pozycją w horoskopie opisuje nie tylko cel naszego życia, lecz również historię mych poprzednich oraz przyszłych wcieleń. Dzięki temu nasze istnienie, nasz rozwój przenosimy na szeroki wymiar czasowy osiągając zrozumienie istnienia Człowieka na Ziemi.

ZAPISZ SIĘ