Gregg Braden

https://bolstablog.wordpress.com/2008/11/03/braden-code/

Gregg Braden jest autorem pięciu bestsellerów New York Timesa, znanym na całym świecie jako pionier w łączeniu nauki, duchowości i prawdziwego życia. Od 1979 do 1990 roku Gregg pracował dla firm z listy Fortune 500, takich jak Cisco Systems, Philips Petroleum, a także sił wojskowych USA jako ekspert od analizowania kryzysów. Po dziś dzień kontynuuje rozwiązywanie problemów otaczającego świata, łącząc nowoczesną naukę z mądrością zachowaną w odległych klasztorach i zapomnianych tekstach. Jego odkrycia doprowadziły do powstania 11 nagradzanych książek wydanych w ponad 40 językach.

Laureat licznych nagród

Brytyjski Watkins Journal piąty rok z rzędu wymienia Gregga Bradena wśród „100 najważniejszych, żyjących ludzi, mających wpływ na sferę duchową ludzkości”, a w 2017 roku otrzymał on nominację do prestiżowej Nagrody Templeton. Występował ze swoimi prezentacjami i szkoleniami dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, a obecnie jest uwzględniany w głównych panelach w całej Ameryce Północnej i Południowej, Meksyku oraz Europie.

ZAPISZ SIĘ